Piotr M. Hajac

Instytut Matematyczny, Polska Akademia Nauk,
ul. Sniadeckich 8, Warszawa, 00-956 Poland
Katedra Metod Matematycznych Fizyki, Uniwersytet Warszawski,
ul. Hoza 74, 00-682 Warszawa, Poland
Telephone: (+ 48 22) 5228149 Fax: (+ 48 22) 6293997 E-mail: pmh at impan.pl