Informacje

Przedmiot "Podstawy fizyki" jest prowadzony dla studentów makrokierunku "Bioinformatyka i biologia systemów".


Opis przedmiotu Podstawy fizyki

Terminy
Dzień (roku 2018) Czas Miejsce Wydarzenie
26 marca 8:30-9:15 sala 5060 1 sprawdzian
18 kwietnia 8:30-9:15 sala 5070 2 sprawdzian
14 maja 8:30-9:15 sala 5060 3 sprawdzian
6 czerwca 8:30-9:15 sala 5070 4 sprawdzian
20 czerwca 10:00-12:30 sala 2.21, 2 piętro,
Wydział Fizyki, ul. Pasteura 5
Egzamin

Wyniki dostępne są w USOS w module Sprawdziany

Wykładowca: dr Piotr Nieżurawski, e-mail: Piotr.Niezurawski@fuw.edu.pl