Sekretariat

Małgorzata Szczytko
Wydzial Fizyki UW
ul. Pasteura 5
02-093 Warszawa
tel. +48 (22) 55 32 569

e-mail prophysica@fuw.edu.pl

Prezes Fundacji

Prof. Bogdan Cichocki
Wydzial Fizyki UW
ul. Pasteura 5
02-093 Warszawa
tel./fax +48 (22) 55 32 929

Księgowość

Sylwia Szulc
e-mail
s.szulc@nencki.gov.pl

Adres do korespondencji

Fundacja "Pro-Physica"
ul. Pasteura 5
02-093 Warszawa
tel./fax +48 (22) 55 32 520
Adres Fundacji

Fundacja "Pro-Physica"
Al.Lotników 32/46
02-668 Warszawa
tel. +48 (22) 116 33 85