Fundacja "Pro Physica" została zarejestrowana w 1991 r. jako niezależna, pozarządowa organizacja typu non-profit.

Podstawową misją Fundacji jest pomoc w szeroko rozumianym rozwoju badań naukowych, edukacji oraz dzialalności wydawniczej dotyczących fizyki.

Dzialalność Fundacji "Pro Physica" opiera się na Ustawie o fundacjach oraz na statucie. Według polskiego Prawa kontrolę nad pracą Fundacji sprawuje Minister Edukacji i Nauki.

"Pro Physica" wypełnia swoje statutowe zadania przez wspomaganie inicjatyw, które prowadzą do rozwoju fizyki w Polsce. Do końca 2006 r. dotacje przeznaczone przez Fundacje na wspieranie fizyki w Polsce przekroczyły 450.000 PLN.

więcej