Studia Licencjackie 1 rok.

Wykład: Mechanika

 

Semestr letni 2008/2009
prowadzący Roman Stępniewski

Zaliczenia i egzamin - sesja poprawkowa

1.     Osoby, które nie zaliczyły ćwiczeń w normalnym trybie - mogły uzyskać zliczenie przystępując do  egzaminu pisemnego w 1 terminie.
Warunek zaliczenia ćwiczeń: uzyskanie 20p./50p. z egzaminu. (kryterium 25p./50p.zostało złagodzone po konsultacji Dziekanem Wysmołkiem)

2.     Powyższe osoby były dopuszczone do egzaminu ustnego w sesji normalnej.

3.     Do egzaminu w sesji poprawkowej są dopuszczone wszystkie osoby,
(kryterium to zostało złagodzone po konsultacji Dziekanem Wysmołkiem).

 

Mechanika 2009

Egzamin Poprawkowy Pisemny:

Termin: 8 września godz. 9:00

Miejsce: SDD

Wyniki z egzaminu pisemnego i szczegółowy terminarz egzaminu ustnego powinny zostać ogłoszone
 w dniu
9 września ok. godz. 17 na stronie WWW i na tablicy w sąsiedztwie pokoju 123 (Hoża 69).

Egzamin ustny

Termin: 10.09.09, godz. 10-16, 11.09.09, godz. 9-15

Miejsce: SSD

 


Dodatkowe informacje.

1)  Zaliczenie ćwiczeń:
a) Osoby które uzyskały 20p. na egzaminie pisemnym w sesji letniej (wyniki) uzyskały zaliczenie.

b) Osoby, które nie zaliczyły ćwiczeń, mają jeszcze szansę uzyskać je w sesji poprawkowej, uzyskując z testu i zadań 50 % punktów.

1)  Osoby, które zaliczą ćwiczenia są dopuszczone do egzaminu ustnego, który odbędzie się w SSD zgodnie z wylosowanym rozkładem (zostanie podany razem z wynikami egzaminu poprawkowego pisemnego).

2)  Istnieje możliwość zmiany terminu egzaminu ustnego poprzez wzajemne uzgodnienie pomiędzy zainteresowanymi osobami.