Informacje dotyczące egzaminu ustnego

1)          Warunek zaliczenia ćwiczeń został złagodzony:
a) Osoby które uzyskały 20p. na egzaminie pisemnym (wyniki) uzyskały zaliczenie.

b) Osoby, które nie zaliczyły ćwiczeń, nie są dopuszczone do egzaminu ustnego.

c) Osoby, które nie zaliczyły ćwiczeń, będą miały jeszcze szansę w sesji poprawkowej.

2)          Osoby, które zaliczyły ćwiczenia są dopuszczone do egzaminu ustnego, który odbędzie się w SSD zgodnie z
Wylosowanym Rozkładem

3)          Istnieje możliwość zmiany terminu egzaminu ustnego poprzez wzajemne uzgodnienie pomiędzy zainteresowanymi osobami.

4)          Reklamacje dotyczące wyników egzaminu:
a) dla osób, które nie zaliczyły: 23.06., 24.06. godz. 9:00-10:00
 w SSD
b) dla osób, które zaliczyły – w trakcie egzaminu ustnego

5)          Przykładowe pytania, test