Kapituła Nagrody imienia Zdzisława Szymańskiego


UWAGA: Korespondencję do Kapituły prosimy kierować na adres jej Sekretarza
Dr Agnieszki Korgul
Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego
Pasteura 5, 02-093 Warszawa


Członkowie wybieralni:

prof. Marek Pfützner — przewodniczący

kadencja na okres 1.10.2017-30.09.2019

Ponadto

Prof. Robert Grzywacz

kadencja na okres 1.10.2017-30.09.2021

Doc. dr hab. Janusz Skalski

przedstawiciel Komitetu Nagrody

Prof. Wojciech Satuła

przedstawiciel Dziekana Wydziału Fizyki UW


Historia Kapituły Nagrody imienia Zdzisława Szymańskiego

Zgodnie z nowym Regualminem Nagrody
w dniu 1 października 2010 została powołana Kapituła w nowym składzie:

Członkowie wybieralni

prof. Adam Maj — przewodniczący

kadencja na okres 1.10.2015-30.09.2017

Prof. S.G. Rohoziński — przewodniczący

kadencja na okres 1.10.2010-30.09.2012

Dr hab. B. Fornal

kadencja na okres 1.10.2010-30.09.2014

Ponadto

Doc. dr hab. Janusz Skalski

przedstawiciel Komitetu Nagrody

Prof. Wojciech Satuła

przedstawiciel Dziekana Wydziału Fizyki UW

Kapituła Nagrody w roku 2009 miała następujący skład (w kolejności upływu kadencji):

Prof. Krzysztof Pomorski — przewodniczący

kadencja na lata 2005-2009

Prof. Adam Sobiczewski

kadencja na lata 2006-2010

Prof. Marek Płoszajczak

kadencja na lata 2007-2011

Prof. Rafał Broda

kadencja na lata 2008-2012

Prof. Piotr Rozmej

kadencja na lata 2009-2013

Na posiedzeniu Kapituły w roku 2008 wybrany został nowy członek Kapituły prof. Piotr Rozmej z Uniwersytetu w Zielonej Górze.

Na posiedzeniu Kapituły w dniu 1 czerwca 2007 roku wybrany został nowy członek Kapituły prof. Rafał Broda z Instytutu Fizyki Jądrowej w Krakowie.

Na posiedzeniu Kapituły w dniu 14 listopada 2006 roku wybrany został nowy członek Kapituły prof. Marek Płoszajczak z laboratorium GANIL w Caen (Francja).

Na posiedzeniu Kapituły w dniu 1 czerwca 2005 roku wybrany został nowy członek Kapituły prof. Adam Sobiczewski z Instytutu Problemów Jądrowych im. Andrzeja Sołtana w Warszawie.

Na posiedzeniu Kapituły w dniu 26 maja 2004 roku wybrany został nowy członek Kapituły prof. Krzysztof Pomorski z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Na posiedzeniu Kapituły w dniu 5 listopada 2003 roku wybrany został nowy członek Kapituły prof. Jan Żylicz z Instytutu Fizyki Doświadczalnej Uniwersytetu Warszawskiego.

Zgodnie z ust. 1. § 5 pierwszego Regulaminu Nagrody, Rada Wydziału powołała na pierwszego Przewodniczacego Kapituły prof. Zdzisława Wilhelmiego, a na jego wniosek (zgodnie z ust. 3. § 5) powołała pozostałych członków Kapituły.


Członkami Kapituły w ubiegłych kadencjach byli:

prof. Zdzisław Wilhelmi

kadencja na rok 2003

prof. Stanisław Szpikowski

kadencja na lata 2003-2004

prof. Janusz Dąbrowski

kadencja na lata 2003-2005

prof. Stanisław G. Rohoziński

kadencja na lata 2003-2006

prof. Jan Styczeń

kadencja na lata 2003-2007

prof. Jan Żylicz

kadencja na lata 2004-2008

prof. Krzysztof Rusek

kadencja na lata 2014-2016

TRW (Tomasz Werner AT fuw edu pl)