USOS | PBN | Wydział Fizyki UW

Tomasz Tarkowski

Katedra Modelowania Układów Złożonych
Instytut Fizyki Teoretycznej

Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego
ul. Pasteura 5
02-093 Warszawa

e-mail: Tomasz.Tarkowski@fuw.edu.pl