General info

Faculty and Research Scientists

PhD Students

Publications

Outreach

Ongoing projects

Past activities

Planck meetings

New:
hep-th
hep-ph
astro-ph.CO

Seminars

Conferences

External linksZA KT -
drawings: K. Dobrowolski

Ongoing projects

 • Nowe modele niskoenergetycznej supersymetrii
  M. Badziak, 2016-18, grant Mobilność Plus MNiSW
 • Podgrzanie wszechświata w uzasadnionych teoretycznie i zgodnych z danymi empirycznymi modelach inflacji
  K. Turzyński, 2015-18, grant Sonata Bis NCN
 • Naturalne i nienaturalne teorie ciemnej materii
  M. Olechowski, 2015-18, grant Opus NCN
 • Badanie wieloskładnikowej ciemnej materii w kontekście poszukiwań fundamentalnej teorii oddziaływań elektrosłabych
  B. Grządkowski, 2015-18, grant Opus NCN
 • Precyzyjne poprawki do czasu życia próżni w Modelu Standardowym i jego rozszerzeniach
  M. Lewicki, 2015-17, grant Preludium NCN
 • Pola skalarne w Konforemnym Modelu Standardowym
  K. Meissner, 2014-17, grant Opus NCN
 • Wpływ poprawek kwantowych wynikających z obecności pola grawitacyjnego na konstrukcję i przewidywania modeli ciemnej materii i inflacji, w kontekście minimalnych rozszerzeń Modelu Standardowego oraz teorii supersymetrycznych. Badanie kolapsu grawitacyjnego.
  Ł. Nakonieczny, 2014-17, grant Fuga NCN
 • New theories of fundamental interactions and their cosmological tests and predictions,
  Z. Lalak, 2012-17, grant Maestro NCN
 • Teoretyczne konsekwencje istnienia skalara Higgsa z masą około 125 GeV,
  S. Pokorski, 2013-16, grant NCN