Wykłady

Wykłady odbywają się we czwartki o godz. 14:15 w sali 1.01. Szczegółowe plany wykładów można znaleźć tu.

Ćwiczenia

Grupa Sala Dzień Godzina Prowadzący
1 1.29 Piątek 12:15 Tomasz Werner
2 1.29 Piątek 9:15 Konrad Kossacki
3 1.28 Czwartek 11:15 Konrad Sakowski
4 1.30 Środa 14:15 Konrad Sakowski

Warunki zaliczenia

Obecności na ćwiczeniach będą sprawdzane. Na ocenę z przedmiotu złożą się punkty za obecność – max. 15, wyniki z kolokwium/testu, który odbędzie się na ostatnim wykładzie – max. 35, oraz punkty wystawiane przez prowadzącego za wykonywane na ćwiczeniach zadania – max. 50. Zalicza 50 punktów lub więcej pod warunkiem otrzymania przynajmniej 33 punktów za ćwiczenia i obecności.


Powered by Kubuntu! Made with BlueFish Poprawny CSS! Valid XHTML 1.0 Strict
TRW (Tomasz Werner AT fuw edu pl)