Spektrometr fourierowski Bruker 113v

Bardzo pomocna literatura do wytropienia w sieci:
Understanding FT-IR Data Processing by W.Herres and J. Gronholz
Part 1: Data Acquisition and Fourier Transformation
Part 2: Details of the spectrum calculation
Part 3: Further useful computational methods
 
Inne produkty i przydatne do spektroskopii opisy na stronie firmy

Zasada działania interferometru MM Schemat spektrometru 113v

 

AW