OPTYKA KWANTOWA

Semestr zimowy 2007/2008

Krzysztof Wódkiewicz

 

Ogólne informacje o wykładzie  i opis tematyki: Opis

Literatura do wykładu:   Książki

Zapraszam na egzamin ustny w poniedziałek 28 I w godzinach 10:30-14:30, lub środa 30 I w godzinach 10:00-14:00.

 

K. Wódkiewicz