Strona studenta studium doktoranckiego
Adam Zadrożny

Informacje o studencie

Adam Zadrożny

IPJ
ul. Hoża 69, 00-681 Warszawa
pawilon IPJ, pok. 107

Informacje o studiach

Opiekun naukowy: dr hab. Grzegorz Wrochna
Promotor: prof. Andrzej Królak, Instytut Matematyki PAN

Krótka informacja o projekcie

Projekt nad którym pracuję jest poświęcony analizie danych z dektorów fal grawitacyjnych LIGO/VIRGO.

Informacje dla studentow i stypendystow KFnrD

Prezentacje

pi_of_the_sky_ext_trig_proposal.pdf

Rok akademicki 2012/2013 - (IV rok studiów doktoranckich)

Plan zajęć 2012/2013

 • Plan zajec zostanie ustalony wkrotce.

Lista publikacji

 1. Implementation and testing of the first prompt search for gravitational wave transients with electromagnetic counterparts, Astronomy&Astrophys 539 (2012) A124, publikacja kolaboracji LIGO-Virgo, arXiv:1109.3498
 2. The characterization of Virgo data and its impact on gravitational-wave searches, Class. Quantum Grav. 29 (2012) 155002, publikacja kolaboracji Virgo, arXiv: arXiv:1203.5613
 3. All-sky search for gravitational-wave bursts in the second joint LIGO-Virgo run, Phys. Rev. D 85 (2012) 122007, publikacja kolaboracji LIGO-Virgo, arXiv:1202.2788
 4. Search for Gravitational Waves from Intermediate Mass Binary Black Holes, Phys. Rev. D 85 (2012) 102004, publikacja kolaboracji LIGO-Virgo, arXiv:1201.5999
 5. Upper limits on a stochastic gravitational-wave background using LIGO and Virgo interferometers at 600-1000 Hz, Astrophys. J. 755 (2012) 2, publikacja kolaboracji LIGO-Virgo, arXiv:1112.5004
 6. Search for Gravitational Waves from Low Mass Compact Binary Coalescence in LIGO's Sixth Science Run and Virgo's Science Runs 2 and 3, Phys. Rev. D 85 (2012) 122001, publikacja kolaboracji LIGO-Virgo, arXiv:1111.7314
 7. All-sky Search for Periodic Gravitational Waves in the Full S5 LIGO Data, Astron Astrophys 541 (2012) A155, publikacja kolaboracji LIGO-Virgo, arXiv:1110.0208
 8. Witold R. Rudnicki, Aleksander Jankowski, Aleksander Modzelewski, Aleksander Piotrowski, Adam Zadrożny “The new SIMD Implementation of the Smith-Waterman Algorithm on Cell Microprocessor”, Fundamenta Informaticae Volume 96, Number 1-2 / 2009
 9. Adam Zadrożny, A Method of Encrypting Groups of Pixels. “Technical Report of Institute of Informatics, Warsaw University” TR 03–01 (274)

Tylko pre-printy

 1. Search for Gravitational Waves from Binary Black Hole Inspiral, Merger and Ringdown in LIGO-Virgo Data from 2009-2010, publikacja kolaboracji LIGO-Virgo,arXiv:1209.6533
 2. Einstein@Home all-sky search for periodic gravitational waves in LIGO S5 data, publikacja kolaboracji LIGO-Virgo, arXiv:1207.7176
 3. A First Search for coincident Gravitational Waves and High Energy Neutrinos using LIGO, Virgo and ANTARES data from 2007, publikacja kolaboracji LIGO-Virgo, arXiv:1205.3018
 4. Search for gravitational waves associated with gamma-ray bursts during LIGO science run 6 and Virgo science runs 2 and 3, publikacja kolaboracji LIGO-Virgo, Zakceptowane do druku w ApJ, arXiv:1205.2216
 5. Swift follow-up observations of candidate gravitational-wave transient events, publikacja kolaboracji LIGO-Virgo, arXiv:1205.1124

Rok akademicki 2011/2012 - (IV rok studiów doktoranckich)

Plan zajęć 2011/2012

 • Seminaria
  1. Seminarium doktoranckie IPJ
   prowadzący: dr Krzysztof Kurek, Instytut Problemów Jądrowych i prof. Janusz Skalski, Instytut Problemów Jądrowych - w trakcie rozliczenia
  2. Seminarium fale grawitacyjne
   prowadzący: prof. Andrzej Królak, Instytut Matematyczny PAN - w trakcie rozliczenia

Rok akademicki 2010/2011 - (III rok studiów doktoranckich)

Plan zajęć 2010/2011

 • Seminaria
  1. Seminarium doktoranckie IPJ
   prowadzący: dr Krzysztof Kurek, Instytut Problemów Jądrowych i prof. Janusz Skalski, Instytut Problemów Jądrowych - ZAL
  2. Seminarium fale grawitacyjne
   prowadzący: prof. Andrzej Królak, Instytut Matematyczny PAN - ZAL

Rok akademicki 2009/2010 - (II rok studiów doktoranckich)

Plan zajęć 2009/2010

 • Wykłady
  • Semestr Letni 2008/2009
   1. General Ralativity (30 godzin wykładu i 30 godzin ćwiczeń)
    prowadzący: prof. Marek Demiański, Wydział Fizyki UW
    [wyklad na zaliczenie - ZAL.]
 • Seminaria
  1. Seminarium doktoranckie IPJ
   prowadzący: dr Krzysztof Kurek, Instytut Problemów Jądrowych i prof. Janusz Skalski, Instytut Problemów Jądrowych - ZAL
  2. Seminarium fale grawitacyjne
   prowadzący: prof. Andrzej Królak, Instytut Matematyczny PAN - ZAL

Dodatkowe informacje

Publikacje w roku akademickim
 1. Witold R. Rudnicki, Aleksander Jankowski, Aleksander Modzelewski, Aleksander Piotrowski, Adam Zadrożny “The new SIMD Implementation of the Smith-Waterman Algorithm on Cell Microprocessor”, Fundamenta Informaticae Volume 96, Number 1-2 / 2009
Główne projekty
 1. Modul do komunikacji LUMIN/Pi of the Sky

  Najważniejszym projektem prowadzonym podczas tego roku akademickiego była współpraca pomiędzy projektem Pi of the Sky a grupą Looc-Up (LSC-Virgo). Istotną częścią tej współpracy było opracowanie software'u pozwalającego na komunikację pomiędzy programem zbierającym dane nadchodzące z detektorów fal grawitacyjnych, LUMINem, a teleskopem Pi of the Sky. Główną rolę w tym pełnił serwer obierający alerty przychodzące od systemu LUMIN i przekazujące je dalej do menadżera systemu Pi of the Sky, Pi-Man'a. Kod serwera znajduje się w repozytorium projektu Pi of the Sky: svn://heplx47/opt/pi/svn/pi/trunk/db/data_manager/Lumin. Oprócz tego w ramach projektu brałem udział w dyżurach obserwacyjnych LUMIN'a oraz telekonferencjach grupy.

 2. Grav – program do szybkiego przetwarzania szeregów czasowych

  Projekt został wykonany w ramach pracy licencjackiej na wydziale informatyki wraz z Marcinem Kotowskim, Michalem Kotowskim, Kornelem Maczyńskim i Arkadiuszem Trawińsim. W zespole byłem programistą oraz zajmowałem się też koordynowaniem wszystkich działań zespołu. Program Grav jest przystosowany w głównej mierze do analizy danych z detektorów fal grawitacyjnych, ale może zostać też przystosowany do analizy dowolnych innych danych pod kątem zależności czasowej. Projekt był wykonywany na potrzeby zespołu badawczego POLGRAW pod kierunkiem profesora Andrzeja Królaka. Jego wyniki zostaną zaprezentowane przez wszystkich uczestników projektu podczas pierwszego seminarium grupy POLGRAW w roku akademickim 2010/2011 oraz w formie plakatu na The LSC-Virgo September Meeting 2010 w Krakowie.

 3. Analiza możliwości wykorzystania algorytmu Matching Pursuit do analizy danych pochodzących z detektorów fal grawitacyjnych

  Wyniki zostały przedstawione na konferencji GWDAW-14 w Rzymie w formie referatu. Obecnie trwa praca na nad publikacją.

Referaty na konferencjach
 1. Matching Pursuit algorithm – an outline of possible usage for gravitational waves’ data analysis typ: referat
  konferencja: GWDAW-14 (Gravitational Wave Data Analysis Workshop)
  miejsce: Rzym
  data: 27 styczeń 2010
 2. Looking for confirmation of gravitational waves detection in optical band – Pi of the Sky involvement in Looc-Up project
  typ: referat
  konferencja: XXVth IEEE-SPIE Joint Symposium on Photonics, Web Engineering, Electronics for Astronomy and High Energy Physics Experiments (Wilga 2010)
  miejsce: Wilga
  data: 27 maj 2010
 3. [zaprezentowany za kilka dni] Grav – plakat poświęcony programowi do analizy danych pochodzących z detektorów fal grawitacyjnych typ: plakat
  konferencja: The LSC-Virgo September Meeting 2010
  miejsce: Kraków
  data: 20-24 wrzesień 2010
Referaty na seminariach
 1. [wygłoszony za kilka dni] Referat poświęcony możliwości wykorzystania zarejestrowanych przez Pi of the Sky (w latach 2005-2009) przejść optycznych do poszukiwań fal grawitacyjnych.

  Data planowanego wystąpienia: 14 września 2010
  Referat zostanie wygłoszony na zaproszenie grupy ExtTrig (LSC-Virgo) podczas telekonferencji. W trakcie referatu będę pokazywać swój pomysł dotyczący poszukiwania koincydencji między przejściami optycznymi zarejestrowanymi przez detektor Pi of the Sky a danymi z detektorów fal grawitacyjnych.

 2. Analiza możliwości zastosowania algorytmu Matching Pursuit do danych z detektorów fal grawitacyjnych

  Data: 27 październik 2009
  Krótki referat wygłoszony na cotygodniowym zebraniu grupy badawczej pracującej w Max Planck Institute for Gravitational Physics w Hannoverze. Podczas referatu przedstawiałem wstępne wyniki analizy zastosowania algorytmu Matching Pursuit do symulowanych danych pochodzących z detektorów fal grawitacyjnych.

Popularyzacja
Udział w konferencjach i szkołach
 1. GWDAW-14 (Gravitational Wave Data Analysis Workshop), Rzym
 2. XXVth IEEE-SPIE Joint Symposium on Photonics, Web Engineering, Electronics for Astronomy and High Energy Physics Experiments, Wilga
 3. The LSC-Virgo September Meeting 2010, Hannover
 4. The LSC-Virgo September Meeting 2010, Kraków
Dydaktyka i organizacja warsztatów Funduszu
 • „Programowanie Funkcyjne”

  Warsztaty przygotowane dla Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci w ramach obozu ogólnorozwojowego w Świdrze w maju 2010 roku. Warsztaty zostały zorganizowane z mojej inicjatywy wraz z Robertem Obrykiem (UJ) oraz we współpracy z kilkoma studentami z UW. Prowadziłem pierwszą część warsztatów trwająca trzy dni.
 • Referat dla Studenckiego Koła Fizyków UW „Nie tylko egzaminy, czyli o stażach i szkołach letnich słów kilka”.

  Celem referatu było zapoznanie studentów z możliwościami odbywania staży naukowych i badawczych podczas studiów. Referat wzbudził duże zainteresowanie wśród studentów i, chyba, pomógł kilku im w udaniu się na staże lub szkoły letnie.
Pozostałe
 • Dwu tygodniowy staż w Max Planck Institute for Gravitational Physics w Hanowerze

  Czas trwania: 19 październik 2009 ‑ 30 październik 2010 Podczas stażu rozpoczęły się prace nad softwarem pozwalającym komunikować się systemowi LUMIN z teleskopem Pi of the Sky oraz dokładniejsze prace nad możliwościami użycia algorytmu Matching Pursuit do analizy danych z detektorów fal grawitacyjnych.

 • Pomoc w przygotowaniu konferencji The LSC-Virgo September Meeting 2010

  Czas trwania: Maj‑Wrzesień 2010 W zakres moich obowiązków wchodziło przygotowanie i prowadzenie strony konferencji (http://lv0910.fuw.edu.pl), a także odpowiadanie na maile rejestrujących się uczestników konferencji oraz pomoc przy warstwie technicznej.

Rok akademicki 2008/2009 - (I rok studiów doktoranckich)

Plan zajęć 2008/2009

 • Wykłady
  • Semestr Zimowy 2008/2009
   1. Cosmology (30 godzin wykładu + 30 godzin ćwiczeń)
    prowadzący: Bohdan Grządkowski, Wydział Fizyki UW

    ocena: 4
  • Semestr Letni 2008/2009
   1. Fale Grawitacyjne (30 godzin wykładu)
    prowadzący: Tomasz Bulik, Wydział Fizyki UW
    ocena: 4,5
   2. Elementy fizyki teoretycznej
    prowadzący: Krzysztof Kurek, Instytut Problemów Jądrowych
    ocena: 4
 • Seminaria
  1. Seminarium doktoranckie IPJ
   prowadzący: prof. Ewa Rondio, Instytut Problemów Jądrowych i prof. Jan Nassalski, Instytut Problemów Jądrowych - ZAL
  2. Seminarium fale grawitacyjne
   prowadzący: prof. Andrzej Królak, Instytut Matematyczny PAN - ZAL

Dodatkowe informacje

Referaty na konferencjach
 • „Wierność stanów kwantowych”, 9.XI.2009 r., Konferencja Kół Naukowych Fizyków
Referaty na seminariach
 • Błyski gamma i projekt Pi of the Sky – referat wygłoszony na Seminarium Katedry Optyki Kwantowej i Fizyki Atomowej
 • - refrat wygłoszony na seminarium doktoranckim IPJ
Popularyzacja
 • Opracowanie dwóch pokazów doświadczalnych:
  • Polowanie na Czerwony Październik – ilustracja efektu magnetohydrodynamicznego
  • Wahadło w spadającej windzie – ilustracja zachowania się ciał w układach nieinercjalnych
  Oba pokazy zostały wysłane na konkurs Pokazów Fizycznych podczas Sympozjum Instytutu Fizyki Doświadczalnej UW i zostały włączone do zasobów pracowni pokazów Wydziału Fizyki UW. Pokaz polowanie na Czerwony Październik uzyskał pierwszą nagrodę na tym konkursie.
Udział w konferencjach i szkołach
 • Balaton Summer School in Physics – udział w wykładach z bloku astrofizyki, Balatongyorok, 5-12 lipca 2009 r.
 • Warsztaty: Optyka i Informatyka Kwantowa 2, Krajowe Laboratorium FAMO w Toruniu, 22-25 września 2008r.
 • Konferencja Kół Naukowych Fizyków, Warszawa, 8-9 listopada 2009 r.
 • Sympozjum Science is International – XLAB Goettinger Experimentallabor fur junge Leute, Getynga, 22 sierpnia 2009 r.
Dydaktyka i organizacja warsztatów Funduszu
 • Nagroda za najlepszy pokaz fizyczny Polowanie na Czerwony Październik w konkursie pokazów podczas Seminarium Instytutu Fizyki Doświadczalnej w 2008 r.
Główne projekty
 • Symulacja opisująca generowanie fal grawitacyjnych z układu podwójnego. Projekt został wykonywany w głównie w celach szkoleniowych i miał za zadanie pomóc w lepszym zrozumieniu problemów związanych z detekcja fal grawitacyjnych. W następnym roku program pewnie będzie nadal rozwijany w stronę testowania nowych metod. Kod jest umieszczony w repozytorium projektu Pi of the Sky.
 • Aplikacja webowa do monitorowania rozmieszczenia plików w sieci na potrzeby projektu Pi of the Sky – obecnie ukończone są prace nad wersja alfa software’u. W obecnej wersji zaimplementowano i przetestowano funkcjonalność po stronie bazy danych i podstawową funkcjonalność związane z serwisem webowym. Obecna wersja projektu nie jest jeszcze ostateczną. Projekt będzie rozwijany. Kod umieszczono w repozytorium.