A.F.Żarnecki

Astrofizyka cząstek

Wykłady monograficzny dla studentów studiów II stopnia na Wydzialu Fizyki UW,
semestr letni roku akademickiego 2013/2014.

Lista zagadnień egzaminacyjnych

Plan wykładu:

Wszystkie materiały przeznaczone są wyłącznie dla studentów Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego
Wprowadzenie
wykład 21.02.2014 : PDF

Oddziaływanie cząstek z materią
wykład 28.02.2014 : PDF

Ewolucja Wszechświata i Mikrofalowe Promieniowanie Tła
wykład 7.03.2014 : PDF

Gęstość materii we Wszechświecie
wykład 14.03.2014 : PDF

Bezpośrednie poszukiwania ciemnej materii
wykład 21.03.2014 : PDF

Pośrednie poszukiwania ciemnej materii - wysokoenergetyczne promieniownie gamma
wykład 28.03.2014 : PDF

Promieniowanie kosmiczne
wykład 04.04.2014 : PDF
wykład 25.04.2014 : PDF
wykład 02.05.2014 : PDF

Astronomia neutrin
wykład 23.05.2014 : PDF

Supernowe i błyski gamma
wykład 30.05.2014 : PDF

Fale grawitacyjne
wykład 06.06.2014 : PDF