A.F.Żarnecki

Astrofizyka cz±stek

Wykłady monograficzny dla studentów studiów II stopnia na Wydzialu Fizyki UW,
semestr letni roku akademickiego 2014/2015.

Lista zagadnień egzaminacyjnych

Materiały z wykładu:

Wszystkie materiały przeznaczone s± wył±cznie dla studentów Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego
Wprowadzenie
wykład 02.03.2015 : PDF

Oddziaływanie cz±stek z materi±
wykład 09.03.2015 : PDF

Ewolucja Wszech¶wiata i Mikrofalowe Promieniowanie Tła
wykład 16.03.2015 : PDF

Ciemna materia we Wszech¶wiecie
wykład 23.03.2015 : PDF

Poszukiwania ciemnej materii
wykład 30.03.2015 : PDF
wykład 13.04.2015 : PDF
wykład 27.04.2015 : PDF

Promieniowanie kosmiczne
wykład 04.05.2015 : PDF
wykład 11.05.2015 : PDF
wykład 18.05.2015 : PDF
wykład 25.05.2015 : PDF

Astronomia neutrin
wykład 01.06.2015 : PDF

Supernowe i błyski gamma
wykład 08.06.2015 : PDF

Fale grawitacyjne
wykład 15.06.2015 : PDF