[Fizyka Plus]
Projekt Fizyka Plus nr POKL.04.01.02-00-034/11 współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Particles and the Universe

Wykład w języku angielskim na Wydziale Fizyki UW
semestr letni roku akademickiego 2014/2015
[Fizyka Plus]

Prowadzący:
prof. dr hab. Maria Krawczyk
Instytut Fizyki Teoretycznej
e-mail:
krawczyk@fuw.edu.pl
Telefon:
(+48 22) 55-32-833
Kontakt osobisty:
Pokój 4.33, Pasteura 5

prof. dr hab. Aleksander Filip Żarnecki
Instytut Fizyki Doświadczalnej
e-mail:
zarnecki@fuw.edu.pl
Telefon:
(+48 22) 55-32-809
Kontakt osobisty:
Pokój 4.09, Pasteura 5
Warunki zaliczenia / Requirements
Pełen opis przedniotu dostępny w USOS
Full description can be found on USOS

Exam

Examples of exam questions

Materiały z wykładów / Lecture slides

Introduction: early discoveries
Lecture 1 (03.03.2015): PDF
Basic Theoretical Ideas
Lecture 2 (10.03.2015): PDF
Properties of particles
Lecture 3 (17.03.2015) : PDF
Particle accelerators
Lecture 4 (24.03.2015) : PDF
Particle detectors
Lecture 5 (31.03.2015) : PDF
Spin and weak interactions
Lecture 6 (14.04.2015) : PDF
Coupling constants
Lecture 7 (21.04.2015) : PDF
Symmetry and SM
Lecture 8 (28.04.2015) : PDF
Perturbative calculations
Lecture 9 (05.05.2015) : PDF
Tests of SM and Higgs discovery.
Lecture 10 (12.05.2015) : PDF
Mixing
Lecture 11 (19.05.2015) : PDF
Beyond the Standard Model
Lecture 12 (26.05.2015) : PDF
Evolution of the Universe
Lecture 13 (02.06.2015) : PDF
Lecture 14 (09.06.2015) : PDF

All materials are dedicated to the students of the University of Warsaw only
Wszystkie materiały przeznaczone są wyłącznie dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego