A.F.Żarnecki

Podstawy fizyki kwantowej i budowy materii

Wykłady dla III roku studiów I stopnia na kierunkach Fizyka medyczna i Neuroinformatyka,
semestr zimowy roku akademickiego 2016/2017.

Warunki zaliczenia
Pełen opis przedniotu dostępny w USOS

Kolokwium końcowe

Termin:
18 stycznia 2017 (środa), godz. 15:15, sala 1.40, budynek Wydziału Fizyki, Pasteura 5

Informacje o kolokwium:

Materiały z wykładu:

Wszystkie materiały przeznaczone są wyłącznie dla studentów Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego
Wprowadzenie
wykład 03.10.2016 : PDF
Cząstki i oddziaływania
wykład 10.10.2016 : PDF
Promieniowanie termiczne, efekt fotoelektryczny
wykład 17.10.2016 : PDF
Falowo-korpuskularna natura światła. Widmo fal elektromagnetycznych.
wykład 24.10.2016 : PDF
Fale de Broiglie'a
wykład 07.11.2016 : PDF
Interpretacja probabilistyczna, zasada nieoznaczoności
wykład 14.11.2016 : PDF
Operatory, stany własne, równanie Schroedingera
wykład 21.11.2016 : PDF
Studnie i bariery potencjału
wykład 28.11.2016 : PDF
Model atomu Bohra
wykład 05.12.2016 : PDF
Atom wodoru w opisie Schroedingera
wykład 12.12.2016 : PDF
Spin
wykład 19.12.2016 : PDF
Atomy wieloelektronowe, magnetyczny rezonans jądrowy
wykład 9.01.2017 : PDF
Lasery
wykład 16.01.2017 : PDF
Radioterapia i akceleratory
wykład 23.01.2017 : PDF

Zadania na ćwiczenia: