A.F.Żarnecki

Podstawy fizyki kwantowej i budowy materii

Wykłady dla III roku studiów I stopnia na kierunkach Fizyka medyczna i Neuroinformatyka,
semestr zimowy roku akademickiego 2017/2018.

Warunki zaliczenia
Pełen opis przedniotu dostępny w USOS

Materiały z wykładu:

Wszystkie materiały przeznaczone są wyłącznie dla studentów Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego
Wprowadzenie
wykład 02.10.2017 : PDF
Cząstki i oddziaływania
wykład 09.10.2017 : PDF
Promieniowanie termiczne, efekt fotoelektryczny
wykład 16.10.2017 : PDF
Falowo-korpuskularna natura światła. Widmo fal elektromagnetycznych.
wykład 23.10.2017 : PDF

Zadania na ćwiczenia: