A.F.Żarnecki

Podstawy fizyki kwantowej i budowy materii

Wykłady dla III roku studiów I stopnia na kierunkach Fizyka medyczna i Neuroinformatyka,
semestr zimowy roku akademickiego 2017/2018.

Warunki zaliczenia
Pełen opis przedniotu dostępny w USOS

Kolokwium końcowe

Termin:
22 stycznia 2018 (poniedziałek), godz. 13:15, sala 0.03a, budynek Wydziału Fizyki, Pasteura 5

Informacje o kolokwium:

Materiały z wykładu:

Wszystkie materiały przeznaczone są wyłącznie dla studentów Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego
Wprowadzenie
wykład 02.10.2017 : PDF
Cząstki i oddziaływania
wykład 09.10.2017 : PDF
Promieniowanie termiczne, efekt fotoelektryczny
wykład 16.10.2017 : PDF
Falowo-korpuskularna natura światła. Widmo fal elektromagnetycznych.
wykład 23.10.2017 : PDF
Fale de Broiglie'a
wykład 30.10.2017 : PDF
Interpretacja probabilistyczna, zasada nieoznaczoności
wykład 06.11.2017 : PDF
Operatory, stany własne, równanie Schroedingera
wykład 13.11.2017 : PDF
Studnie i bariery potencjału
wykład 20.11.2017 : PDF
Radioterapia i akceleratory
wykład 27.11.2017 : PDF
Model atomu Bohra
wykład 04.12.2017 : PDF
Atom wodoru w opisie Schroedingera
wykład 11.12.2017 : PDF
Spin
wykład 18.12.2017 : PDF
Atomy wieloelektronowe, magnetyczny rezonans jądrowy
wykład 08.01.2018 : PDF
Lasery
wykład 15.01.2018 : PDF

Zadania na ćwiczenia: