Wszechświat cząstek elementarnych

Wykład ogólnouniwersytecki na Wydziale Fizyki UW
semestr letni roku akademickiego 2007/2008
Wydział Fizyki

Prowadzący:
prof. dr hab. Maria Krawczyk
Instytut Fizyki Teoretycznej
e-mail:
krawczyk@fuw.edu.pl
Telefon:
(+48 22) 55-32-309
Kontakt osobisty:
Pokój 316, Hoża 69

prof. dr hab. Aleksander Filip Żarnecki
Instytut Fizyki Doświadczalnej
e-mail:
zarnecki@fuw.edu.pl
Telefon:
(+48 22) 55-32-365
Kontakt osobisty:
Pokój 108, pawilon IPJ
Warunki zaliczenia
Pełen opis przedniotu dostępny w USOS

Egzaminy

Egzamin pisemny
16 czerwca 2008, godz. 10:00 - 13:00, sala SDD
Termin dodatkowy
25 czerwca 2008, godz. 10:00 - 13:00, sala SDT
Tylko dla osób, które wcześniej przedstawią ważne powody uniemożliwiające udział w egzaminie w terminie podstawowym
Termin poprawkowy
Od 3 do 12 września 2008
Osoby zainteresowane poprawianiem wyniku uzyskanego w pierwszym terminie proszone są o indywidualny kontakt (e-mail/telefon) z prof.M.Krawczyk
Lista pytan egzaminacyjnych
Na egzaminie wolno korzystać TYLKO z własnoręcznych notatek i kopii materiałów z wykładów.
(Kilka kopii materiałów będzie dostępnych na egzaminie)

Wyniki egzaminów 16 i 25 czerwca 2008

Wpis do indeksu można uzyskać w pokoju 316 (Hoża 69) w dniu 26 czerwca, w godz. 9-10.
Uzyskanie wpisu będzie także możliwe po drugim terminie egzaminu lub indywidualnie, po ustaleniu terminu przez telefon/e-mail z prof.M.Krawczyk.

Materiały z wykładów

Wszystkie prezentacje na bialym tle do druku: PDF
(wersja z poprawkami z dnia 9.06.2008)
Wprowadzenie
wykład 20.02.2008 : PDF
Detekcja cząstek
wykład 27.02.2008 : PDF
Model Standardowy
wykład 5.03.2008 : PDF
wykład 12.03.2008 : PDF
Źródła cząstek
wykład 19.03.2008 : PDF
Współczesne eksperymenty
wykład 26.03.2008 : PDF
Mechanika kwantowa
wykład 9.04.2008 : PDF
Energia i powłoka masy
wykład 16.04.2008 : PDF
Teoria cząstek elementarnych
wykład 23.04.2008 : PDF
wykład 30.04.2008 : PDF
wykład 07.05.2008 : PDF
wykład 14.05.2008 : PDF
wykład 21.05.2008 : PDF
Ewolucja Wszechświata
wykład 28.05.2008 : PDF
Ciemna strona Wszechświata
wykład 04.06.2008 : PDF

Wszystkie materiały przeznaczone są wyłącznie dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego