A.F.Zarnecki

Elementy Fizyki Czastek Elementarnych

Wyklad dla studentow III roku Wydzialu Fizyki
semestr letni roku akademiskiego 2001/2002.

Wyklad I
Swiat czastek elementarnych
Wyklad II
Akceleratory
Wyklad III
Struktura protonu
Wyklad IV
Struktura protonu (2)
Wyklad V
Oddzialywania slabe
Wyklad VI
Model Standardowy
Wyklad VII
Neutrina
Wyklad VIII
Neutrina (2)
Wyklad IX
Kosmologia
Wyklad X
Wielka Unifikacja
Wyklad XI
Supersymetria
Wyklad XII
Dodatkowe wymiary
Wyklad XIII
Perspektywy fizyki czastek elementarnych: czesc I , czesc II


Wszystkie materiały przeznaczone są wyłącznie dla studentów Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego