A.F.Żarnecki

Elementy Fizyki Cz±stek Elementarnych

Wykład dla studentów III roku Wydziału Fizyki
semestr letni roku akademickiego 2003/2004.


¦wiat cz±stek elementarnych
wykład 24.02.2004 : PDF

Akceleratory i detektory cz±stek
wykład 24.02.2004 : PDF

Struktura protonu
wykład 9.03.2004 : PDF
wykład 16.03.2004 : PDF

Oddziaływania słabe
wykład 23.03.2004 : PDF

Model Standardowy
wykład 30.03.2004 : PDF

Neutrina
wykład 06.04.2004 : PDF
wykład 20.04.2004 : PDF

Kosmologia
wykład 04.05.2004 : PDF

Wielka unifikacja
wykład 11.05.2004 : PDF

Supersymetria
wykład 18.05.2004 : PDF

Dodatkowe wymiary i perspektywy fizyki cz±stek
wykład 25.05.2004 : PDF


Zobacz też:
Materiały z wykładu prowadzonego w roku akademickim 2002/2003

Wszystkie materiały przeznaczone s± wył±cznie dla studentów Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego