A.F.Żarnecki

Elementy Fizyki Cz±stek Elementarnych

Wykład dla studentów III roku Wydziału Fizyki
semestr letni roku akademickiego 2005/2006.

Egzamin pisemny
16 czerwca 2006, godz. 12:00 - 14:00, SDD
Egzamin poprawkowy
8 wrze¶nia 2006, godz. 9:00 - 12:00, SSD

Wyniki egzaminu poprawkowego¦wiat cz±stek elementarnych
wykład 20.02.2006 : PS , PS2 (po 2 strony), PDF

¬ródła cz±stek
wykład 27.02.2006 : PS , PS2 , PDF

Detektory cz±stek
wykład 06.03.2006 : PS , PS2 , PDF

Struktura protonu
wykład 13.03.2006 : PS , PS2 , PDF
wykład 20.03.2006 : PS , PS2 , PDF

Oddziaływania słabe
wykład 27.03.2006 : PS , PS2 , PDF

Model Standardowy
wykład 3.04.2006 : PS , PS2 , PDF

Neutrina
wykład 10.04.2006 : PS , PS2 , PDF
wykład 24.04.2006 : PS , PS2 , PDF

Kosmologia
wykład 8.05.2006 : PS , PS2 , PDF

Wielka unifikacja
wykład 15.05.2006 : PS , PS2 , PDF

Supersymetria
wykład 22.05.2006 : PS , PS2 , PDF

Rozszerzenia Modelu Standardowego
wykład 29.05.2006 : PS , PS2 , PDF

Perspektywy fizyki cz±stek
wykład 5.06.2006 : PS , PS2 , PDF

Zobacz też:
Materiały z wykładu prowadzonego w roku akademickim 2004/2005
Materiały z wykładu prowadzonego w roku akademickim 2003/2004

Wszystkie materiały przeznaczone s± wył±cznie dla studentów Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego