A.F.Żarnecki

Fizyka cz±stek: detektory

Prezentacje przygotowane w ramach wykładu Fizyka Cz±stek
dla studentów I roku studiów II stopnia na Wydzialu Fizyki UW,
semestr letni roku akademickiego 2010/2011.

Plan wykładu:

Wszystkie materiały przeznaczone s± wył±cznie dla studentów Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego
Oddziaływanie cz±stek z materi±
wykład 01.03.2011 : PDF

Detektory gazowe
wykład 08.03.2011 : PDF

Detektory krzemowe
wykład 15.03.2011 : PDF

Kalorymetry
wykład 22.03.2011 : PDF
wykład 29.03.2011 : PDF

Detektory identyfikacji cz±stek
wykład 5.04.2011 : PDF

Eksperymenty nieakceleratorowe
wykład 12.04.2011 : PDF

Eksperymenty przy kolajderach
wykład 19.04.2011 : PDF