A.F.Żarnecki

Fizyka cz±stek: detektory

Wykłady prowadzone w ramach przedmiotu Fizyka Cz±stek Elementarnych I
dla studentów studiów II stopnia na Wydzialu Fizyki UW,
semestr letni roku akademickiego 2011/2012.

Lista zagadnień egzaminacyjnych

Plan wykładu:

Wszystkie materiały przeznaczone s± wył±cznie dla studentów Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego
Oddziaływanie cz±stek z materi±
wykład 08.05.2012 : PDF

Detektory gazowe
wykład 09.05.2012 : PDF

Detektory krzemowe
wykład 15.05.2012 : PDF

Kalorymetry
wykład 16.05.2012 : PDF
wykład 22.05.2012 : PDF

Detektory identyfikacji cz±stek
wykład 23.05.2012 : PDF

Eksperymenty nieakceleratorowe
wykład 29.05.2012 : PDF
wykład 30.05.2012 : PDF

Eksperymenty przy kolajderach
wykład 05.06.2012 : PDF
wykład 06.06.2012 : PDF