Pracownicy

Imię i nazwisko Pokój Telefon Adres e-mail
prof. dr hab.
Andrzej Golnik
3.77 2255-32-777 Andrzej.Golnik@fuw.edu.pl
prof. dr hab. Michał Baj 3.02 2255-32-702 Michal.Baj@fuw.edu.pl
prof dr hab. Adam Babiński 3.25 2255-32-725 Adam.Babinski@fuw.edu.pl
prof. dr hab. Jacek Baranowski 3.10 2255-32-710 Jacek.Baranowski@fuw.edu.pl
prof. dr hab. Andrzej Golnik 3.77 2255-32-777 Andrzej.Golnik@fuw.edu.pl
prof. dr hab. Maria Kamińska 3.67 2255-32-767 Maria.Kaminska@fuw.edu.pl
prof. dr hab. Piotr Kossacki 3.26 2255-32-726 Piotr.Kossacki@fuw.edu.pl
prof. dr hab. Andrzej Majhofer 3.19 2255-32-719 Andrzej.Majhofer@fuw.edu.pl
prof. dr hab. Roman Stępniewski 3.100 2255-32-700 Roman.Stepniewski@fuw.edu.pl
prof. dr hab. Andrzej Twardowski 3.32 2255-32-732 Andrzej.Twardowski@fuw.edu.pl
prof. dr hab. Dariusz Wasik 3.01 2255-32-701 Dariusz.Wasik@fuw.edu.pl
prof dr hab. Andrzej Wysmołek 3.93 2255-32-507 Andrzej.Wysmolek@fuw.edu.pl
       
dr hab. Jerzy Łusakowski,
prof. UW
3.70 2255-32-770 Jerzy.Lusakowski@fuw.edu.pl
dr hab. Marta Borysiewicz 3.04 2255-32-704 Marta.Gryglas@fuw.edu.pl
dr hab. inż Jolanta Borysiuk CeNT I p. 231 2255 32-875 Jolanta.Borysiuk@fuw.edu.pl
dr hab. Aneta Drabińska 3.66 2255-32-766 Aneta.Drabinska@fuw.edu.pl
dr hab. Krzysztof Korona 3.65 2255-32-765 Krzysztof.Korona@fuw.edu.pl
dr hab. Grzegorz Kowalski 3.101 2255-32-789 Grzegorz.Kowalski@fuw.edu.pl
dr hab. Wojciech Pacuski 3.07, CeNT I p. 230 2255-32-707(biuro)
2255-32-852 (lab)
Wojciech.Pacuskii@fuw.edu.pl
dr hab. Marek Potemski 3.27 2255-32-727 Marek.Potemski@fuw.edu.pl
dr hab. Jan Suffczyński 3.07 2255-32-707 (biuro)
2255-32-480 (lab)
2255-32-482 (lab)
Jan.Suffczynski@fuw.edu.pl
dr hab. Jacek Szczytko 3.64 2255-32-764 Jacek.Szczytko@fuw.edu.pl
dr hab. Andrzej Witowski 3.70 2255-32-770 Andrzej.Witowski@fuw.edu.pl
dr hab. Agnieszka Wołoś 3.66 255-32-766 Agnieszka@Wolos#fuw.edu.pl
       
dr Johannes Binder 3.92 2255032-792 Johannes.Binder@fuw.edu.pl
dr Mateusz Goryca 3.11 2255-32-711 Mateusz.Goryca@fuw.edu.pl
dr Tomasz Kazimierczuk 3.11 2255-32-711 tkaz@fuw.edu.pl
dr Adam Kwiatkowski 3.04 2255-32-704 Adam.Kwiatkowski@fuw.edu.pl
dr Maciej Molas
3.21
2255-32-721 maciej.molas@fuw.edu.pl
dr Karol Nogajewski 3.11, Cent1
2255-32-711 Karol.Nogajewski@fuw.edu.pl
dr Barbara Piętka 3.64 2255-32-764, Barbara.Pietka@fuw.edu.pl
dr Daniel Stephan 3.21 2255-32-721 Daniel.Stephan@fuw.edu.pl
dr Paweł Trautman 3.65 2255-32-765, Pawel.Trautman@fuw.edu.pl
dr Igor Własny 3.92 2255-32-792 Igor.Wlasny@fuw.edu.pl
       
mgr Olga Babicka 3.78 2255-32-778 Olga.Babicka@fuw.edu.pl
mgr Rafał Bożek CeNT I p. 229 2255-32-937,
2255-32-525
Rafal.Bozek@fuw.edu.pl
mgr Agata Dębska 3.78 2255-32-778 Agata.Debska@fuw.edu.pl
mgr inż. Bartosz Karpiłowski -1.56 55-32-496 Bartosz.Karpiłowski@fuw.edu.pl
mgr Krzysztof Pakuła CeNT I p. 229 2255-32-504 (lab),
2255-32-505 (biuro)
Krzysztof.Pakula@fuw.edu.pl
mgr Joanna Papierska 3.05 2255-32-705 jpap@fuw.edu.pl
       
Paweł Cybin 3.61 2255-32-761 Pawel.Cybin@fuw.edu.pl
Marcin Król -1.56 2255-32-496 Marcin.Krol@fuw.edu.pl
Marek Słodkowski -1.45 2255-32-485 Marek.Słodkowski@fuw.edu.pl

Doktoranci i studenci z diamentowym grantem

Imię i nazwisko Pokój Telefon Adres e-mail
mgr Aleksander Bogucki
3.06 55-32-706 Aleksander.Bogucki@fuw.edu.pl
mgr Marta Buza (Kurowska) 3.69 55-32-769 Maria.Kurowska@fuw.edu.pl
mgr Aleksandra Dąbrowska
CENT 1 p. 01.229 55-32-504,505
Aleksandra.Kosiorek@fuw.edu.pl
mgr Melania Deresz
3.69 55-32-703 Melania.Deresz-Oszer@fuw.edu.pl
mgr Piotr Dróżdż
3.79 55-32-779 Piotr.Drozdz@fuw.edu.pl
mgr Anita Gardias 3.49 55-32-749 Anita.Gardias@fuw.edu.pl
mgr Magdalena Grzeszczyk 3.09 55-32-709 magdalena.grzeszczyk@fuw.edu.pl
mgr Jakub Kierdaszuk 3.79 55-32-779 Jakub.Kierdaszuk@fuw.edu.pl
mgr Mateusz Król
3.03 55-32-703 Mateusz.Krol@fuw.edu.pl
mgr Katarzyna Lekenta 3.03 55-32-703 Katarzyna.Lekenta@fuw.edu.pl
mgr Ewa Łacińska 3.96 55-32-796 Ewa.Lacinska@fuw.edu.pl
mgr Bartłomiej Macieja     Bartlomiej.Macieja@fuw.edu.pl
mgr Rafał Mirek 3.03 55-32-703 Rafal.Mirek@fuw.edu.pl
mgr Zuzanna Ogorzałek 3.79 55-32-779 Zuzanna.Ogorzalek@fuw.edu.pl
mgr Myroslava Omelchenko 3.49 55-32-749 Myroslava.Omelchenko@fuw.edu.pl
mgr Jarosław Rybusiński 3.49 55-32-749 Jaroslaw.Rybusinski@fuw.edu.pl
mgr Krzysztof Sawicki 3.05 55-32-705 Krzysztof.Sawicki@fuw.edu.pl
mgr Bartłomiej Seredyński 3.96 55-32-796 Bartlomiej.Seredynski@fuw.edu.pl
mgr Maciej Ściesiek 3.08 55-32-708 Maciej.Sciesiek@fuw.edu.pl
mgr Dmitriy Yavorskiy 3.69 55-32-769 Dmitriy.Yavorskiy@fuw.edu.pl
mgr Małgorzata Zinkiewicz (Pilat) 3.09 55-32-709 Malgorzata.Pilat@fuw.edu.pl
       
Kacper Oreszczuk 3.06 55-32-706 Kacper.Oreszczuk@student.uw.edu.pl

Zdjęcie z października 1986 roku
tl_files/zdjecia zakladowe/zfcs1986v2.jpg

Zdjęcie pracowników Zakładu Fizyki Ciała Stałego wykonane w 2009 rokutl_files/zdjecia zakladowe/zaklad-2009.jpg

 

Zdjęcie pracowników Zakładu Fizyki Ciała Stałego wykonane w 2014 rokutl_files/zdjecia zakladowe/zaklad-2014-3522.jpg

Zdjęcie z 2018 roku
tl_files/zdjecia zakladowe/zfcs2018v2.jpg