Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego
PRACOWNIA FIZYCZNA
DLA ZAAWANSOWANYCH

ul. Pasteura 7 (3. piętro), 02-093 Warszawa

tel.:0-22 55-46-848

e-mail: druga.pracownia@fuw.edu.pl

"..U podstaw wszystkich nauk przyrodniczych leży
 zasada, którą można nieledwie uważać za ich definicję:
sprawdzianem wszelkiej wiedzy jest doświadczenie...
Doświadczenie jest jedyną miarą 'prawdy' naukowej."

(Feynman, Leighton and Sands 1963, p. 1-1;tłum. R.Gajewski)


Głównym celem Pracowni jest zapoznanie studentów z technikami eksperymentalnymi stosowanymi w różnych działach fizyki poprzez umożliwienie im samodzielnego wykonania pomiarów, opracowania i zinterpretowania wyników.

Studenci wykonują pod opieką asystentów doświadczenia z trzech podstawowych działów: optyki, fizyki ciała stałego, fizyki subatomowej. Ćwiczenia wykonywane są indywidualnie. Czas wykonania ćwiczenia wynosi od dwóch do czterech tygodni. Na zakończenie ćwiczenia studenci przygotowują opisy, które mają formę doniesienia naukowego. Ocena końcowa uwzględnia wszystkie elementy ćwiczenia - kolokwium wstępne, część doświadczalną, opis i rozmowę końcową.
Zajęcia w ramach pracowni odbywają sie we wtorki w godz. 9:00-14:00 i w czwartki w godz. 14:00-18:00.