KATEDRA METOD MATEMATYCZNYCH FIZYKI


SEMINARIUM
TEORIA DWOISTOŚCI


O seminarium                   Program                   Notatki


Prowadzący


         Jan Dereziński ( e‐mail: janek.derezinski at fuw.edu.pl )
         Javier de Lucas ( e‐mail: javier.de.lucas at fuw.edu.pl )
        Marcin Napiórkowski ( e‐mail: marcin.napiorkowski at fuw.edu.pl )
         Rafał R. Suszek ( e‐mail: suszek at fuw.edu.pl )
       

O seminarium

Jest to główne seminarium Katedry Metod Matematycznych Fizyki, o charakterze konwersatorium. Jego celem jest poszerzanie zainteresowań naukowych, szczególnie młodszych pracowników Katedry, doktorantów i magistrantów. Jego motto brzmi:

Co młody, zdolny i dobrze przygotowany fizyk matematyczny wiedzieć powinien.

Zapraszani są wybitni specjaliści z różnych dziedzin — przede wszystkim matematyki i fizyki (również doświadczalnej). Prelegenci mają za zadanie, unikając detali technicznych, przedstawiać wyniki i metody istotne w ich dziedzinach, a mogące stanowić inspirację dla młodych i chłonnych umysłów.


Zasady

Tradycyjną formą podawczą na seminarium jest wykład przy tablicy, choć możliwą jest także prezentacja elektroniczna. Naturalnym kryterium wyboru języka wykładu jest nadrzędny wymóg jego przejrzystości i dostępności dla niespecjalistów. Notatki z wykładu są mile widziane i będą sukcesywnie udostępniane na stronie Notatki.
Strona ostatnio odświeżana 29. września 2023 r.