strona główna ]  [ Z biegiem Wisły - powrót ]

 1 Most na Wiśle w Wyszogrodzie


 2 

Przez lata Wyszogród słynął ze swego malowniczego drewnianego mostu przez Wisłę. Mimo że oryginalny i zabytkowy, był on kłopotliwy i kosztowny w eksploatacji - miał małą nośność, drewniana konstrukcja wymagała częstych napraw i niemal każdej wiosny groziło jej zniszczenie przez krę i zatory lodowe. Ostatecznie stary most został zastąpiony nowym, stalowym, położonym około kilometra w dół rzeki. Oddano go do użytku 13 października 1999 roku. Starą przeprawę rozebrano, zostawiając tylko na pamiątkę jeden z jej przyczółków.

Nowy most ma 17 przęseł, z tego 5 nad nurtem Wisły, pozostałe prowadzą nad wyspami jakie powstały pomiędzy odnogami uchodzącej w tym rejonie do Wisły rzeki Bzury. Jego łączna długość wynosi 1200m, co w chwili oddania do użytku czyniło go najdłuższym mostem w Polsce. Ma też wśród polskich mostów najwyżej zawieszoną nad lustrem wody jezdnię.

 3

Zdjęcia pokazują most widziany z północnego wysokiego brzegu rzeki, od strony Wyszogrodu.

Położenie krańców mostu wyznaczone popularnym odbiornikiem GPS w pobliżu przerw dylatacyjnych, współrzędne w układzie WGS84: przyczółek północny   52°23.050’N 20°11.031’E , przyczółek południowy 52°22.435’N 20°11.352’E.


Wszystkie zdjęcia publikowane na tej stronie zostały zrobione 17.08.2003, kamerą PRAKTICA PLC3, obiektywami PENTACON 2.8/135 oraz FLEKTOGON 2.8/20, na filmie Kodak E100VS.


  Most w Wyszogrodzie. Text copyright (c) 2003 by AW2P2. Photo copyright (c) 2003 by MG.
Web version 20031116 copyright (c) 2003 by AW2P2. Kontakt z redakcją: aw2p2@fuw.edu.pl.