[AW2P2 Strona główna]  [Koniec Polski - powrót]
Koniec Polski

Trójstyk granic polskiej, białoruskiej i ukraińskiej
W pobliżu słupów granicznych nr 1083 i 1123

Trójstyk granic polskiej,
białoruskiej i ukraińskiej

Między miejscowościami Orchowo i Sobibór, zbiegają się granice Polski, Białorusi i Ukrainy. Jest to jeden z 6 tego typu punktów styku znajdujących się na obrzeżach Polski.

Na zdjęciach poniżej widoczne są 4 sąsiadujące ze sobą słupy graniczne po obu stronach Bugu. Co ciekawe, numeracja słupów po polskiej stronie nie jest ciągła - ostatni słup na granicy z Ukrainą ma numer 1083, następny, już naprzeciw Białorusi, 1123.

Białoruski słup graniczny     Ukraiński słup graniczny
Polski słup graniczny nr 1123     Polski słup graniczny nr 1083
Granica polsko-białoruska     Granica polsko-ukraińska
Ujęcie wody dla garbarni

Dokładny punkt styku granic jest stosunkowo trudny do odszukania, jako że granica białorusko - ukraińska biegnie po drugiej stronie Bugu i odpowiadające jej słupki graniczne widoczne są tylko z daleka, a w dodatku zasłaniają je nadrzeczne zarośla. Jako punkt orientacyjny może posłużyć okrągły budynek ujęcia wody do lokalnej garbarni - ostatni (czerwony) białoruski słupek graniczny i bariera z drutu kolczastego wyznaczająca prawdopodobnie granicę z Ukrainą znajduje się kilkadziesiąt metrów na południe od tego miejsca. Kolejne kilkaset metrów dalej w górę Bugu można znaleźć pierwszy niebieski słupek ukraiński.

Wszystkie zdjęcia zamieszczone na tej stronie wykonano 15.10.2004, kamerą Nikon D100 z obiektywami Nikkor 20-35/2.8 AF-D i Nikkor 70-300/4-5,6 AF-D.


  Koniec Polski. Orchowo, Sobibór. Text copyright (c) 2004 by AW2P2. Photo copyright (c) 2004 by JR.
Web version 20041102 copyright (c) 2004 by AW2P2. Kontakt z redakcją: aw2p2@fuw.edu.pl.