[ powrót ]

Janowiec
nad Wisłą

Zamek Firlejów

Historia

Przytoczony poniżej opis historii Janowca w całości jest cytatem z przewodnika: Henryk Gawarecki, Józef Marszałek, Tadeusz Szczepanik, Włodzimierz Wójcikowski, Lubelszczyzna. Przewodnik, Wydawnictwo "Sport i Turystyka", Warszawa 1979, ISBN 83-217-2110-5, s. 350.

[...] Miasteczko założone w 1537r. na prawie magdeburskim na gruntach wsi Serokomla, należącej w XV w. do Janowskich (h. Serokomla) przez Piotra Firleja, kasztelana wiślickiego, starostę radomskiego. Następnie przeszło do Tarłów i od ok. 1654r. do końca XVIII w. należało do Lubomirskich. W 1783r. Marcin Lubomirski przegrał Janowiec w karty i dobra przeszły na własność Piaskowskich, następnie Osławskich, Mieroszewskich i Ćwirko-Godyckich.

Z d. założenia miejskiego pozostał czworoboczny rynek, z kościołem usytuowanym przy jego wsch. boku. Na wysokiej skarpie doliny Wisły Piotr Firlej wystawił wspaniały zamek, który dwukrotnie rozbudowywany w XVI w. Przez Firlejów i w 1 poł. XVII w. przez Tarłów, został w 1656r. zdobyty i spalony przez Szwedów. Odbudowany i przekształcony w 3 ćw. XVII w. zapewne wg planów Tylmana z Gameren, był następnie odnawiany w 2 poł. XVIII w. Przez Marcina Lubomirskiego. Opuszczony na pocz. XIX w., popadał w coraz większą ruinę. Od 1928 do 1975r. właścicielem zamku był inż. Leon Kozłowski, od 1975r. - Skarb Państwa. [...]


  Janowiec nad Wisłą. Zamek Firlejów. Text copyright (c) 2001 by MG. Photo copyright (c) 2000, 2002 by MG, JR.
Web ver. 20031209 copyright (c) 2001, 2003 by AW2P2. Kontakt z redakcją: aw2p2@fuw.edu.pl.