powrót do opisu wycieczki ]

Kanał Mazurski - podstawowe dane techniczne

Całkowita długość Kanału wynosi 51.3km, z tego 22km na obecnym terenie Polski. Sztucznie stworzone koryto (wykopy, nasypy) ma długość 48 km, pozostałe 3.3km to odcinek prowadzący przez J. Rydzówka. Na odcinku do J. Rydzówka szerokość Kanału wynosi 20m, głębokość około 1.5m (przewidywano na nim żeglugę statków do 240t wyporności). Nad Kanałem zbudowano 3 mosty kolejowe, 8 drogowych i 3 groble ziemne, niektóre z nich zostały wysadzone w powietrze przez Niemców w styczniu 1945.

Różnica poziomów pomiędzy J. Mamry a rzeką Łyną wynosi 111.2m. Aby ją pokonać, na Kanale zaplanowano 10 śluz i 2 jazy, wszystkie o napędzie ręcznym. Po bokach śluz planowano zainstalowanie turbin o łącznej mocy elektrycznej 13MW. Licząc od wypływu Kanału z J. Mamry, jazy zbudowane zostały na 3.3 kilometrze w Leśniewie i 9km w Guji. Oba jazy mają szerokość (światło) równe szerokości kanału. Na terenie Polski znajduje się 5 śluz komorowych, o różnym stopniu wykończenia. Całkowicie ukończona jest tylko śluza Guja (Piaski) na 9.3km.

Budowle hydrotechniczne Kanału Mazurskiego są formalnie uznane za obiekty zabytkowe.

Większość danych technicznych podanych na tej stronie została zaczerpnięta z książki Stanisława Siemińskiego Mazury Północne. Położenie śluz zostało wyznaczone przy użyciu systemu GPS, współrzędne podane w układzie WGS84.


Śluzy na trasie Kanału Mazurskiego

Leśniewo Górne

54°12.517’N
21°35.596’E
Zaawansowanie wykonania 30%. Projektowane: długość 46m (w tym długość komory głównej 21m), szerokość 7.5m, spadek poziomu wody 17.2m. Pierwsza z dwóch śluz mających pokonać różnicę poziomów wód pomiędzy J.Mamry a J.Rydzówka, wynoszącą około 34m. Na ok. 1km przed śluzą zbudowano stalowy jaz. Tuż przed górnymi wrotami śluzy, Kanał na stałe zamyka grobla (bez możliwości przepływu wody).
Leśniewo Dolne

54°12.794’N
21°35.285’E
Położona 900m za Leśniewem Górnym. Zaawansowanie budowy 15%. Projektowane: długość 46m (komora główna 20m), szerokość 7.5m, spadek poziomu wody 16.8m.
Guja
(Piaski)

9.3km
54°15.139’N
21°34.726’E
Śluza ukończona i sprawna. Długość 46m, szerokość 7.5m, spadek poziomu wody 10.3m. W odległości 300 metrów przed śluzą zbudowano jaz, a nad jej dolnymi wrotami most drogowy.
Bajory Małe

54°16.739’N
21°31.376’E
Zaawansowanie budowy 70%. Śluza została wysadzona w powietrze.
Bajory Wielkie
(Długopole)


54°18.246’N
21°29.753’E
Zaawansowanie budowy 20%.


  Kanał Mazurski. Text copyright (c) 2003 by MG, JR. Photo copyright (c) 2000 by MG, JR.
Web version 20030923 copyright (c) 2003 by AW2P2. Kontakt z redakcją: aw2p2@fuw.edu.pl.