Local Job Announcements

 1. 2 stypendia w Australii (marzec 2007)
 2. EPS grants for 2007/2008 (marzec 2007)
 3. praca w NBP (styczeń 2007)
 4. staże w banku inwestycyjnym UBS (styczeń 2007)
 5. Praktyki, staże, praca w firmie Gemius S.A. (listopad 2006)
 6. Erasmus Mundus External Cooperation Window (listopad 2006)
 7. University at Buffalo - Kosciuszko Foundation (listopad 2006)
 8. Polsko-Brytyjski Program dla Młodych Naukowców (listopad 2006)
 9. visiting professors in Canada (listopad 2006)
 10. postdocs in Canada (październik 2006)
 11. konferencja o ofertach stypendialnych dla doktorantów i doktorów (wrzesień 2006)
 12. JILA (wrzesień 2006)
 13. Wydział Fizyki PW: CREEN, MMCOM (wrzesień 2006)
 14. Centrum Zdrowia Dziecka (wrzesień 2006)
 15. Max-Planck-Institut für Metallforschung (Stuttgart) - kontakt: dr hab. Anna Maciołek z IChF w Warszawie (wrzesień 2006)
 16. KU Leuven: 1, 2, 3 (wrzesień 2006)
 17. IChF PAN (sierpień 2006)
 18. CBE PAN (sierpień 2006)
 19. CABE (sierpień 2006)
 20. ECOPHYS (sierpień 2006)
 21. IChF PAN (styczeń 2004)
 22. IIMCB (luty 2004)
 23. IF UZ (maj 2004)
 24. CESJ (listopad 2003)
 25. CBW PAN (listopad 2003)


[Nr ref. 540/03]
CENTRAL EUROPEAN SCIENCE JOURNALS
wydawnictwo elektronicznych czasopism naukowych
poszukuje osób na stanowisko
stażysty przy projekcie klasyfikacji naukowej (fizyka)

WYMAGANIA:
- Studenci, doktoranci fizyki
- Bardzo dobra znajomość języka angielskiego
- Sprawne poruszanie się w środowisku internetowym
- Dostęp do Internetu

OPIS STANOWISKA:
- Wyszukiwanie informacji naukowej w Internecie
- Analiza zebranych danych
- Tworzenie zestawień i raportów

OFERUJEMY:
- Współpraca on line
- Możliwość współpracy przy rozwoju międzynarodowego przedsięwzięcia wydawniczego
- Praca w młodym, dynamicznym zespole
- List referencyjny
- Praktyki są nieodpłatne

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego w języku angielskim na adres:
rekrutacja@cesj.com

OFERTA WAŻNA CAŁY ROK


W Centrum Badan Wysokocisnieniowych PAN (w grupie prof. Witolda Trzeciakowskiego) prowadzone sa badania wplywu cisnienia na emisje laserow polprzewodnikowych. W polprzewodnikach III-V, z ktorych zbudowane sa diody laserowe (AlGaAs, InGaAs, InAsP, InGaP, GaSb, InSb itp.) przerwa energetyczna rosnie z cisnieniem z predkoscia okolo 10 meV na kbar. Oznacza to, ze przy uzyciu cisnienia 20 kbar (2 GPa) mozna przestroic energie emisji o okolo 200 meV. Z kolei przestrajane lasery s abardzo potrzebne w spektroskopii, telekomunikacji, w badaniach zanieczyszczen atmosfery itp. Przez ostatnie 3 lata prace nad laserami przestrajanymi cisnieniem finansowane byly z grantu NATO wspomaganego finansowaniem KBN i Unii Europejskiej (CBWPAN otrzymalo tez grant jako Center of Excellence w V Programie Ramowym). Czesc wynikow tych badan mozna obejrzec na stronie http://www.unipress.waw.pl/nato_sfp/index.html).

Ostatnio w konkursie IST w szostym programie ramowym Unii Europejskiej zlozone zostaly dwa wnioski grantowe rozszerzajace tematyke badan w kilku kierunkach. Oprocz cinsien hydrostatycznych badane beda (metodami optycznymi) efekty cisnien jedno- i dwuosiowych. Podjete zostana proby polaczenia strojenia cisnieniem z przestrajaniem zewnetrzna siatka dyfrakcyjna i zastosowanie tej metody w detekcji gazow oraz w medycynie (tzw. metoda fotodynamiczna w terapii nowotworow). Granty bylyby wykonywane we wspolpracy z kilkoma firmami (Alcatel, Jenoptik, Thales, Osram) i kilkoma osrodkami akademickimi z Niemiec, Francji i Austrii. Decyzja o finansowaniu spodziewana jest w grudniu b.r.

W związku z tymi planami szukamy fizyków eksperymentalnych w specjalności półprzewodników lub optyki:
a) chętnych do wykonywania pracy doktorskiej w CBW PAN w wyżej opisanej tematyce lub
b) osób po doktoracie zainteresowanych kontraktem na 3-4 lata.

Stypendium doktoranckie wynosiłoby 2000 zł miesięcznie, natomiast pensja osoby po doktoracie wynioslaby 3000 zl miesiecznie. Tematyka badawcza jest bardzo "aplikacyjna", wiec szukamy entuzjastow badan stosowanych, dobrych eksperymentatorow. Zainteresowanych prosimy o kontakt z W. Trzeciakowskim (wt@unipress.waw.pl). Prosimy o zalaczenie CV, listy publikacji i wyciągu z indeksu.


Pozwalam sobie zwrócić Państwa uwagę na Studia Doktoranckie w Instytucie Chemii Fizycznej PAN. Wiele osób pracujących w Instytucie jest z wykształcenia fizykami i prowadzi badania na pograniczu fizyki i chemii, często z silniejszą tendencją do fizyki. Z mojej strony będę dysponował miejscem dla jednego doktoranta. Temat badań dotyczy fluktuacji w układach fizykochemicznych dalekich od roównowagi. Z przyjemnością udzielę dalszych informacji absolwentom fizyki, którzy byliby tym zainteresowani. Ogólne informacje o Studiach można znaleźć na stronie http://www.ichf.edu.pl . Warunki finansowe, o ile się orientuję, są bardzo dobre.
Z poważaniem,
doc. dr hab. Bogdan Nowakowski
Instytut Chemii Fizycznej PAN, Warszawa
tel. 632 32 21 wew. 3191
email: BOGN@ichf.edu.pl


Pracownia Bioinformatyki w Międzynarodowym Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej (IIMCB) poszukuje programistów do pracy naukowej związanej z realizacją projektów badawczych finansowanych przez NIH, EMBO, HHMI, KBN oraz Komisję Europejską (6FP).
 • 1 stanowisko: PostDoc (Research Coordinator). Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za realizację projektu programistycznego z zakresu bioinformatyki (komputerowe przewidywanie struktury białek z użyciem danych doświadczalnych, praca z bazami danych dotyczących sekwencji, struktury i funkcji białek). Forma zatrudnienia: umowa o dzieło, możliwa kontynuacja w ramach umowy-zlecenia lub umowy o pracę.
 • 2 stanowiska: Asystent / doktorant. Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za współrealizację w.w. projektu. Forma zatrudnienia: umowa o dzieło, możliwa kontynuacja w ramach umowy-zlecenia lub umowy o pracę. Dla zainteresowanych - możliwość studiów doktoranckich.
Od idealnego kandydata na stanowisko PostDoc oczekujemy:
Wymagane:
- doktorat (nauki przyrodnicze lub ścisłe)
- duże doświadczenie programistyczne
- bardzo dobra znajomość obsługi komputera (Linux, Windows)
- dobra znajomość języka angielskiego
- komunikatywność, umiejętność pracy w zespole
- odpowiedzialność, dyspozycyjność, solidność i duża samodzielność
- umiejętność kierowania pracą kilku-(2/3)-osobowej grupy badawczej
Pożądane:
- ogólna wiedza biologiczna i chemiczna, wiedza na temat struktury i funkcji białek
- znajomość metod analizy sekwencji i przewidywania struktury białek
- doświadczenie w zakresie pracy na podobnym stanowisku

Od idealnego kandydata na stanowisko Asystent oczekujemy:
Wymagane:
- licencjat lub magisterium (nauki przyrodnicze lub ścisłe)
- doświadczenie programistyczne
- dobra znajomość obsługi komputera (Linux)
- znajomość języka angielskiego
- komunikatywność, umiejętność pracy w zespole
Pożądane:
- ogólna wiedza biologiczna i chemiczna, wiedza na temat struktury i funkcji białek
- znajomość metod analizy sekwencji i przewidywania struktury białek

Oferujemy:
- interesująca i ciekawą pracę w młodym, interdyscyplinarnym zespole
- możliwości rozwoju zawodowego (kontakty z ośrodkami zagranicznymi)
- współautorstwo publikacji powstających w związku z realizacja projektu
- realną możliwość zebrania kompletu materiałów do tezy doktorskiej (na stanowisku Asystent) w ciągu 2 lat lub rozprawy habilitacyjnej (na stanowisku PostDoc) w ciągu 3 lat.

Osoby zainteresowane prosimy o składanie ofert (CV, list motywacyjny i dwie referencje) drogą elektroniczną na adres: iamb@genesilico.pl. Prosimy zaznaczyć swoje oczekiwania finansowe.

IIMCB (Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej) jest nowym, elitarnym instytutem naukowym, unikalnym na skalę całej Europy Środkowo-Wschodniej. Pracownia Bioinformatyki jest dynamicznie rozwijającym się zespołem badawczym, grupującym naukowców zaangażowanych w teoretyczne i doświadczalne badania nad strukturą i funkcją białek. Zespół rocznie publikuje >20 artykułów w międzynarodowych periodykach naukowych wysokiej rangi (np. EMBO J, FASEB J, J.Biol.Chem, J.Mol.Biol, TiBS, Nucleic Acids Res itp.). Oferujemy prace w przyjaznych warunkach, w młodym i kreatywnym zespole nastawionym na sukces naukowy na światowym poziomie, intensywnie współpracującym z czołowymi ośrodkami badawczymi w Europie i USA.


Instytut Fizyki Uniwersytetu Zielonogórskiego poszukuje kandydatów na stanowiska asystentów i adiunktów. Szczególnie pożądane są umiejętności związane z wspomaganym komputerowo prowadzeniem zajęć dydaktycznych oraz badań naukowych.
Konkursy na wymienione stanowiska zostaną ogłoszone pod koniec maja. Osoby zatrudnione mogą uzyskać zakwaterowanie w hotelu asystenta.
Zainteresowanych prosimy o kontakt:
Tel. (068) 328 2919, e-mail: Sekretariat@if.uz.zgora.pl
Podstawowe informacje o kadrze i profilach działalności IF ZU można znaleźć na stronie http://www.if.uz.zgora.pl. Zachęcamy do bezpośredniego kontaktu z samodzielnymi pracownikami IF.


Centrum Badań Ekologicznych Polskiej Akademii Nauk w Dziekanowie Leśnym koło Warszawy poszukuje wśród absolwentów Wydziału Fizyki kandydatów na studium doktoranckie prowadzone przy naszej placówce.
Poszukujemy osób, które chciałyby poświęcić swoją dalszą karierę zastosowaniom matematyki w biologii. Proponowany w tym roku temat rozprawy doktorskiej brzmi następujaco:
"Matematyczny model sezonowej sukcesji planktonu roślinnego: poszukiwanie stanów równowagi i czynników określających ich trwałość"
Opiekunem pracy byłby doc dr hab. Wojciech Szeligiewicz z Centrum Badań Ekologicznych PAN.
Janusz Uchmański
(dyrektor CBE PAN)


Holenderska firma konsultingowa Ecofys działająca w obszarze energetyki, zagadnień gospodarczych i ochrony środowiska poszukuje pracowników dla swojego oddziału w Polsce.
Do absolwentów fizyki są skierowane oferty zatrudnienia na stanowiskach:
- Developer oprogramowania sieciowego i modelowania scenariuszy energetycznych
- Starszy Konsultant lub Konsultant d.s. Strategii Energetycznych
Szczegóły na stronie internetowej www.ecofys.pl.
Firma ma polską siedzibę w Poznaniu i nowootwarty oddział w Warszawie.


Postdoctoral and Visiting Fellows Programmes at JILA

JILA is pleased to announce the 2007-2008 Postdoctoral Program and the 2007-2008 Visiting Fellows Program. Further information and application forms may be downloaded from:
http://jilawww.colorado.edu/
Questions for the Visiting Fellows Program or the Postdoctoral Program may be directed to:
Cheryl Glenn
glennc@jila.colorado.edu
303-492-7796.
Applications for the JILA Visiting Fellows Program for the 2007- 2008 Academic Year are due by November 1, 2006. Applications for the JILA Postdoctoral Program are accepted any time throughout the year.
The University of Colorado at Boulder and NIST are both committed to diversity and equality in education and employment.


Konferencja o ofertach stypendialnych dla doktorantów oraz naukowców ze stopniem doktora

Pragniemy zaprosić Państwa do wzięcia udziału w Konferencji o ofertach stypendialnych dla doktorantów oraz naukowców ze stopniem doktora.
Konferencja odbędzie się w Warszawie, w dniu 25 października 2006 roku. Wśród zaproszonych gości będą m.in.: Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej, British Council, DAAD i Polsko-Amerykańska Komisja Fulbright'a. Również Centrum Informacji dla Naukowców działające przy Krajowym Punkcie Kontaktowym Programów Badawczych Unii Europejskiej (http://www.6pr.pl/) weźmie w konferencji aktywny udział prezentując szanse dla naukowców w programie PEOPLE w 7. Programie Ramowym, zagadnienia administracyjno-prawne związane z wyjazdem i pobytem za granicą, aktualne oferty stypendialne zagranicznych fundacji i instytucji..
Informacje o Polskiej Sieci Centrów Informacji dla Naukowców oraz Polskim Portalu dla Naukowców są na stronie:
http://www.eracareers-poland.gov.pl/
Szczegółowe informacje odnośnie konferencji (program, miejsce, wykładowcy, itp.) są na stronie:
http://www.eracareers-poland.gov.pl/newscentral.html?miasto=kraj&sct=e&itid=4074:5776&ll=pl
http://www.eracareers-poland.gov.pl/newscentral.html?miasto=kraj&sct=e&itkid=4074:5776&ll=pl
http://www.6pr.pl/imprezy/i.html?id=2054 - rejestracja uczestników


Perimeter Institute for Theoretical Physics is accepting applications for Postdoctoral Researcher positions that begin in the Fall of 2007. We are seeking postdoctoral applicants in the areas of:
 • Quantum Information Theory
 • Quantum Gravity
 • String Theory
 • Cosmology
 • Foundations of Quantum Theory
 • Condensed Matter Physics
 • Elementary Particle Physics
Perimeter Institute is located in Waterloo, Ontario, Canada and offers a dynamic, multi-disciplinary research environment with much freedom. Successful candidates will benefit from mentorship by Faculty, ability to invite visitors, opportunity to organize innovative conferences and workshops, access to substantive travel funds, supervision of students, optional participation in scientific committees, assistance from PI's administrative team, as well as enjoying the productive research atmosphere and amenities of the award winning facility.
The postdoctoral positions are normally for a period of three years. Outstanding candidates may also be considered for a senior postdoctoral position with a five-year term. Exceptional applicants are encouraged to apply by November 15th, 2006. Full details and application forms are available at http://www.perimeterinstitute.ca/
The Institute is presently staffed with 61 resident researchers including 10 Faculty and 8 Associate Members. Currently, there is a complement of 28 Postdoctoral Researchers and a very active Visitor Program including 15 Long Term Visitors with expectations of hosting some 300 scientists throughout this academic year.


Perimeter Institute for Theoretical Physics is inviting applications for Visiting Professors in theoretical physics (a poster) who are wishing to spend time at Perimeter Institute while on sabbatical leave from their faculty positions at home institutes.
The positions begin in the Fall of 2007. Perimeter Institute offers a dynamic, multi-disciplinary environment with maximum research freedom and opportunity to collaborate. We welcome all candidates to apply by December 31, 2006.

These select Long Term Visitor (LTV) positions span the period of June 2007 to September 2008 in the areas of:

 • String Theory
 • Quantum Gravity
 • Cosmology
 • Particle Physics
 • Quantum Information Theory
 • Foundations of Quantum Theory
Perimeter Institute offers a dynamic, multi-disciplinary environment with maximum research freedom and opportunity to collaborate, take part in workshops and conferences as well as enjoy the productive atmosphere and amenities of the award winning facility.
Applications must be received by December 31, 2006. Information should include:
 • Details regarding the sabbatical leave arrangements with your home institution
 • Suggested time period of the visit to Perimeter Institute
 • The nature of your desired visit
 • Area of interest - String Theory, Quantum Gravity, Cosmology, Particle Physics, Quantum Information Theory or Foundations of Quantum Theory
 • Any supporting documents such as a CV and a statement of research interests
Send your application by email to LeeAnne Kane, Scientific Administrative Coordinator, at Lkane@perimeterinstitute.ca. Phone inquires can be made at 519-569-7600 ext. 6062
Perimeter Institute for Theoretical Physics is located in Waterloo, Ontario, Canada, and is currently staffed with 61 resident researchers including 10 Faculty and 8 Associate Members. There is also a complement of 28 Postdoctoral Researchers and a very active Visitor Program including 15 Long Term Visitors with expectations of hosting some 300 scientists throughout the academic year. Additional information about the Institute is available at www.perimeterinstitute.ca.

Kosciuszko Foundation Visiting Professorship, University at Buffalo, The State University of New York

The Polish Studies Program of the College of Arts & Sciences at the University at Buffalo, State University of New York, invites applications for the Kosciuszko Foundation Visiting Professorship for academic year 2006-2007. We are looking for an accomplished scholar and educator to contribute to a core of internationally prominent scholars with strong connections to Poland and participate in the academic life of a leading American research university, the flagship of the New York State university system. The successful candidate will teach two courses per semester. Fluency in English required. The Kosciuszko Foundation provides a competitive salary. The University at Buffalo supplements the salary with benefits, a generous housing allowance, and access to research funding and facilities. The position is for one year with the potential to be renewed for an additional year. Send letter of application and curriculum vitae. Direct electronic applications (preferred) and inquiries to bruttg@buffalo.edu or mail applications to:
Professor Janina Brutt-Griffler, Director
The State University of New York
Polish Studies Program
College of Arts & Sciences
810 Clemens Hall
Buffalo NY 14260-4600
Review of applications begins immediately and continues until the position is filled. Interviews with finalists will be conducted in Warsaw in March.


Gemius SA to dynamicznie rozwijająca się firma badawcza, prowadząca badania w Internecie i za jego pośrednictwem. Badania prowadzone są dla całego rynku wydawców internetowych (portale i wortale tematyczne) oraz dużego grona firm, które wykorzystują to medium jako kanał komunikacji. Jako jedyni w Polsce (i nieliczni na świecie) tworzymy standardy w zakresie jednoczesnej realizacji badań user-centric oraz site-centric. Dostarczamy rzetelnej wiedzy o rynku internetowym i zachowaniach internautów w sieci, uwzględniając ich profil społeczno-demograficzny. Nowoczesne technologie Gemius SA są z powodzeniem wykorzystywane za granicą.

Wraz ze spółkami zależnymi, m.in. AdOcean Sp. z o.o., Gemius SA tworzy Grupę Gemius. AdOcean Sp. z o.o. to firma zajmująca się rozwojem zaawansowanych technologii adserwerowych, która oferuje unikalne pod względem jakości rozwiązania w zakresie planowania, realizacji i pomiaru skuteczności internetowych kampanii reklamowych.

Stanowisko: Asystent Działu Wsparcia Technicznego AdOcean
Oczekiwania wobec kandydatów

 • student IV lub V roku (preferowany kierunek - matematyka lub fizyka) lub absolwent
 • bardzo dobre wyniki w nauce (stypendium, osiągnięcia naukowe)
 • inteligencja, samodzielność i inicjatywa.
Nie wymagamy doświadczenia zawodowego.
Zadania przyszłego pracownika
 • pomoc w zarządzaniu systemem do emisji reklam w Internecie
 • tworzenie i umieszczanie kodów emisyjnych oraz nadzór nad poprawnością ich działania
 • udział w przygotowywaniu raportów z poszczególnych kampanii reklamowych
 • udział w pracach nad rozwojem systemu adserwerowego: wdrażanie nowych funkcjonalności oraz kontrola ich przebiegu
 • customer service - pomoc we wdrażaniu i funkcjonowaniu systemu od strony klienta.
Możliwości rozwoju
Praca w Gemius SA stwarza możliwość współtworzenia sukcesu nowoczesnej, prężnie rozwijającej się firmy badawczej. Jesteśmy młodym, dynamicznym zespołem, w którym ludzie "myślą bez granic". Gwarantujemy szerokie pole do wykazania własnej inicjatywy. Samodzielna realizacja zadań w środowisku międzynarodowym, nieustannie stawiającym nowe wyzwania, pozwala na zdobywanie unikalnych doświadczeń, a tym samym zapewnia wyjątkowe warunki rozwoju zawodowego.
Proces rekrutacji
Kilkuetapowa rekrutacja na stanowisko rozpoczyna się od analizy nadesłanych formularzy aplikacyjnych, której wyniki są podstawą zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną. Kolejny etap to rozwiązanie przez kandydatów rekrutacyjnego zadania, które ocenione będzie przez przyszłych przełożonych. Wyłoniona w procesie selekcji osoba zaproszona zostanie na rozmowę, gdzie omawiane będą szczegóły współpracy.
Jak złożyć dokumenty
Jeżeli posiadasz większość cech poszukiwanego przez nas kandydata i chcesz wziąć udział w rozwoju naszej firmy, prosimy o wypełnienie formularza aplikacyjnego.
Zastrzegamy sobie możliwość odpowiedzi tylko na wybrane aplikacje.
Wszystkim kandydatom zapewniamy dyskrecję.
Wypełnij aplikację
Staże w banku inwestycyjnym UBS

Summer internship opportunities in Information Technology.
UBS offers talented individuals a world of opportunities. If you are interested in an exciting and rewarding career in Technology, you may want to consider a 10 week summer internship. The summer intern programme enables UBS to identify possible candidates for full time graduate positions in the future (typically after 12 months). As such, internships would be particularly useful to those who are available to start our graduate training programmes in 2008.

The Company
UBS is one of the world's leading investment banks.

Work Offered
Summer internship programmes in Information Technology. You will join one of our Technology teams and help to develop programmes that will drive our trading and banking systems forward. The salary is pounds 700.00 per week and we also offer the first week of accomodation.

Summer Internship
We offer a ten-week structured summer internship programme which is a vital tool in our recruitment process. You will work alongside some of the brightest and best, learning about our organization, a specific business area, our clients and the products and services we offer.
Throughout the ten weeks, events are run to ensure your experience is packed with learning, training and networking opportunities. Evaluation will also be an element of the programme and if successful, we will offer you a permanent graduate position for the following year.

Subject of study required
Applications accepted from all degree disciplines and in particular all Computing and Engineering subjects, Maths and Physics. Your personality and intellect are more important than your academic discipline. We look for initiative, an open mind and client focus.

Application Deadlines
Summer Internship: 2 February 2007
Our website is www.ubs.com/careers


Grupa Ośmiu (Go8) to wiodące uniwersytety w Australii: The Australian National University, Monash University, The University of Adelaide, The University of Melbourne, The University of New South Wales, The University of Queensland, The University of Sydney i The University of Western Australia, które ufundowały jednosemestralne stypendia dla młodych naukowców z Europy.
W 2007 roku 2 stypendia zostały przeznaczone dla młodych naukowców - obywateli polskich, stale zamieszkałych w Polsce.
Warunkami uzyskania stypendium są: wiek poniżej 35 lat oraz zatrudnienie na uczelni w jednostce organizacyjnej prowadzącej badania naukowe, w momencie składania aplikacji.
Każde stypendium wynosi 18 000 AUD, w tym: 15 000 AUD na utrzymanie, 3 000 AUD na podróż.
Dodatkowe informacje na temat warunków, zasad oraz procedury związanej z ubieganiem się o stypendium, mona uzyskać na stronie internetowej: http://www.go8.edu.au/