WF UW

Wydział Fizyki

Uniwersytet Warszawski

INTERNET I HOŻA

To właśnie z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego 17 sierpnia 1991 r. nawiązano pierwsze w Polsce internetowe połączenie ze światem przez łącze (9600 bps) do Centrum Komputerowego w Uniwersytecie Kopenhaskim.
W sierpniu 1989 r. na naszym wydziale zaczęła ukazywać się pierwsza polska gazeta elektroniczna Donosy.
W sierpniu 1993 r. na naszym wydziale został uruchomiony pierwszy polski serwer WWW i przez kilka lat była na nim pierwsza Polska Strona Domowa.
W grudniu 1994 r. grupa fizyków z naszego wydziału zainicjowała program Internet dla Szkół.
Telewizja Polska 6 września 2001 r. po raz pierwszy do transmisji wykorzystała internetowe łącza kablowe, nadając program z Hożej z okazji jubileuszu 10-lecia Internetu w Polsce.