FIZYKA ODDZIAŁYWAŃ ELEMENTARNYCH W POLSCE


Eksperymenty wysokich energii, w których uczestniczą polskie instytuty

Laboratorium -
Akcelerator
Eksperyment Polskie instytuty Program  Początek zbierania danych
Obecne eksperymenty
CERN - LEP  DELPHI  Akademia Górniczo-Hutnicza 
Instytut Fizyki Jądrowej 
Uniwersytet Warszawski i Instytut Problemów Jądrowych 
Testowanie Modelu Standardowego
Dokładny pomiar masy W
Poszukiwanie bozonu Higgsa
Poszukiwanie najlżejszych cząstek supersymetrycznych
1989 
DESY - HERA  ZEUS  Akademia Górniczo-Hutnicza 
Instytut Fizyki Jądrowej 
Uniwersytet Warszawski i Instytut Problemów Jądrowych
Badanie głębokonieelastycznego rozpraszania ep
Badanie fotoprodukcji
Pomiar funkcji struktury fotonu i protonu
Testowanie Modelu Standardowego
1992 
DESY - HERA  H-1  Instytut Fizyki Jądrowej  Badanie głębokonieelastycznego rozpraszania ep
Badanie fotoprodukcji
Pomiar funkcji struktury fotonu i protonu
Testowanie Modelu Standardowego
1992
CERN - SPS  SMC NA-47  Instytut Problemów Jądrowych  Badanie struktury spinowej nukleonu 1993
CERN - SPS  WA-98  Instytut Problemów Jądrowych  Badanie produkcji fotonów i hadronów w zderzeniach ciężkich jąder 1994
CERN - SPS  NA-49  Akademia Świętokrzyska, Instytut Fizyki Jądrowej, Politechnika Warszawska, Uniwersytet Warszawski i Instytut Problemów Jądrowych  Badanie produkcji hadronów w zderzeniach ciężkich jąder
Poszukiwanie przejcia fazowego do materii kwarkowej 
1995
KAMIOKA OBSERVATORY SUPER-KAMIOKANDE  Universytet Warszawski  Poszukiwanie oscylacji neutrinowych
Poszukiwanie rozpadu protonu
1996
KEK - KAMIOKA OBSERVATORY K2K  Universytet Warszawski  Poszukiwanie oscylacji neutrinowych
dla neutrin z KEK
1999
KEK B-factory  BELLE  Instytut Fizyki Jądrowej  Badanie naruszenia CP w rozpadach mezonów B
Badanie właściwości mezonów B
1999
BNL - RHIC  PHOBOS  Uniwersytet Jagielloński 
Instytut Fizyki Jądrowej 
Pomiar i identyfikacja powolnych hadronów w zderzeniach ciężkich jąder
Badanie plazmy kwarkowo-gluonowej
2000
BNL - RHIC  STAR  Politechnika Warszawska Pomiar i identyfikacja powolnych hadronów w zderzeniach ciężkich jąder
Badanie plazmy kwarkowo-gluonowej
2001
DESY - HERA  HERMES  Instytut Problemów Jądrowych Badanie pochodzenia spinu nukleonu 2001 
CERN - SPS  NA-58 COMPASS  Uniwersytet Warszawski, Instytut Problemów Jądrowych Badanie pochodzenia spinu nukleonu 2002 
LAS CAMPANAS
OBSERVATORY
PI OF THE SKY  Warszawa Badanie błysków optycznych 2004 
MALARGUE PIERRE AUGER
OBSERVATORY
Instytut Fizyki Jądrowej
Uniwersytet Łódzki
Badanie promieniowania kosmicznego
o energiach > 10EeV
2005
Planowane eksperymenty
LNGS  Borexino  Uniwersytet Jagielloński  Badanie neutrin słonecznych 2006
CERN - LNGS  ICARUS/ICANOE  Katowice, Kraków,
Warszawa, Wrocław
 
Badanie w LNGS oscylacji neutrin z wiązki z CERN-u 2006
CERN - LHC  ATLAS  Akademia Górniczo-Hutnicza
Instytut Fizyki Jądrowej 
Poszukiwanie bozonu Higgsa
Badanie rozpadów ciężkich kwarków i mieszania bozonów B
Poszukiwanie cząstek supersymmetrycznych
2007
CERN - LHC  CMS  Uniwersytet Warszawski i Instytut Problemów Jądrowych  Poszukiwanie bozonu Higgsa
Fizyka kwarków t i b oraz leptonu tau
Poszukiwanie cząstek supersymetrycznych
2007
CERN - LHC  ALICE  Akademia Górniczo-Hutnicza ,
Instytut Fizyki Jądrowej,
Instytut Problemów Jądrowych,
Politechnika Warszawska
Badanie zderzeń ciężkich jąder przy ekstremalnie wysokich energiach
Badanie plazmy kwarkowo-gluonowej
2007
CERN - LHC  LHCb  Instytut Problemów Jądrowych 
Instytut Fizyki Jądrowej 
badanie naruszenia symetrii CP w rozpadach mezonów B 2007
CERN - LHC  TOTEM  Politechnika Warszawska 
Ośrodek w Płocku 
Badanie całkowitych, elastycznych i dyfrakcyjnych przekrojów czynnych 2007
Zebrane przez RSaktualizacja ZA

Badania są finansowane głównie z budżetu państwa przez:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Państwową Agencję Atomistyki (PAA)

ZA - 2006