Instytuty fizyki w Polsce English version

Lista obejmuje placówki naukowe prowadzące badania w dziedzinie nauk fizycznych, czyli w zakresie fizyki, astronomii i astrofizyki, geofizyki, agrofizyki, biofizyki, chemii fizycznej i fizyki technicznej.


Miasto: A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Y Z
              Inna informacjaBadania są finansowane głównie z budżetu państwa przez:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW)
Ministerstwo Gospodarki (MG)
Ministerstwo Środowiska (MŚ)
Państwową Agencję Atomistyki (PAA)
Polską Akademię Nauk (PAN)
Fundację na rzecz Nauki Polskiej

Inne odsyłacze

Polskie Towarzystwo Fizyczne
Polskie Towarzystwo Astronomiczne
Polskie Towarzystwo Geofizyczne
Polskie Towarzystwo Agrofizyczne
Polskie Towarzystwo Biofizyczne
Polska Akademia Nauk (PAN)
Polska Akademia Umiejętności (PAU)
Towarzystwo Naukowe Warszawskie
Nauka polska - Ośrodek Przetwarzania Informacji (MNiSW)
Fizyka oddziaływań elementarnych w Polsce
Fizyka jądrowa w Polsce


Jeśli jakiejś instytucji brakuje na powyższej liście, proszę o informację. ZA.