ZESPÓŁ PLANOWANIA STRATEGICZNEGO
FIZYKI ODDZIAŁYWAŃ ELEMENTARNYCH