Sesja P3

Lasery niebieskie*


Jacek M. Baranowski
Instytut Fizyki Doświadczalnej, Uniwersytet Warszawski

W pracy przedstawiony jest rozwój technologii otrzymywania warstw azotków, który doprowadził do skonstruowania niebieskiej diody elektroluminescencyjnej oraz niebieskiego lasera. W szczególności omówiona jest technika lateralnego rozrostu warstw azotków, która okazała się przełomowa dla otrzymania lasera niebieskiego pracującego w reżymie pracy ciągłej. Jednakże mimo tego wielkiego sukcesu, sam mechanizm akcji laserowej w strukturze GaN/InGaN/GaN jest zagadkowy. Jedną z możliwości wyjaśnienia akcji laserowej jest omówiony w pracy mechanizm formowania się ,,kropek kwantowych" w obszarze złącza p-n, wynikający z fluktuacji składu indu w studni kwantowej InGaN.

* Streszczenie wykładu, którego pełny tekst ukaże się w jednym z najbliższych zeszytów Postępów Fizyki.