Sesja S4A

Ruchome ilustracje do ,,Fizyki fal"


Jerzy Ginter
Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski

Przez wiele lat autor prowadził zajęcia z fizyki fal na drugim roku studiów Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Początkowo były to wykłady na fizyce ,,zwykłej" - i zakończyły się wydaniem dwutomowego podręcznika Fizyka fal (PWN, 1993). Potem były to zajęcia na sekcji nauczycielskiej (w Nauczycielskim Kolegium Fizyki) - na ich podstawie powstał skrypt dla trzeciego semestru tej specjalizacji.

Kiedy pisze się książkę z omawianej dziedziny, napotyka się podstawową trudność: ani pojedyncze nieruchome rysunki, ani nawet ich cykle nie są w stanie oddać przebiegu czasowego omawianych zjawisk. Natomiast bardzo pomocne są tu nawet najprymitywniejsze animacje. W tej chwili przygotowanie takich filmików nie stanowi poważniejszego problemu. Można wykorzystać w tym celu na przykład program ,,Mathematica" firmy Wolfram Research, Inc. Obecnie mamy już ich powyżej setki - i stale używamy ich w czasie wykładów jako ,,ruchomych przezroczy".

Autor zademonstruje kilka typowych animacji omawianego typu. Pełen komplet programików generacyjnych można będzie przegrać sobie na dyskietkę. Istnieje także możliwość uzyskania nagrania wideo kilkudziesięciu z omawianych animacji. Wiele z nich można wykorzystać także w szkole średniej.