Sesja S4A

Symulacje numeryczne w nauczaniu fizyki ogólnej - laboratorium numeryczne w szkole

Ryszard Kutner, Adam Galant
Pracownia Struktury i Dynamiki Sieci, Instytut Fizyki Doświadczalnej, Uniwersytet Warszawski

Przeprowadzając doświadczenia numeryczne, zarówno na poziomie profesjonalnym jak i na różnych (od zaawansowanego po podstawowy) poziomach edukacyjnych jesteśmy w stanie, z jednej strony, przewidywać nowe zjawiska fizyczne i objaśniać znane, z drugiej zaś nauczać fizyki w sposób niewerbalny, bardziej atrakcyjny. Laboratorium numeryczne otwiera możliwości komplementarne w stosunku do podejść tradycyjnych - czysto teoretycznego (zwanego także analitycznym) i doświadczalnego tym bardziej, że pozwala na to obecny poziom techniki komputerowej a także jej dostępność. W ramach laboratorium numerycznego możemy symulować i wizualizować ewolucję np. układów wielociałowych, potęgując zarówno możliwości badawcze jak i edukacyjne zwłaszcza, że dysponujemy takim narzędziem jak Internet. W Pracowni Struktury i Dynamiki Sieci Instytutu Fizyki Doświadczalnej Uniwersytetu Warszawskiego realizowany jest projekt Termodynamika statystyczna w doświadczeniach numerycznych, w ramach którego wykonywane są symulacje numeryczne - lista tematów oraz przykładowe rozwiązania wykonane zostały w języku Java i można je znależć pod (roboczym) adresem internetowym: http://tempac.fuw.edu.pl/erka/.