Sesja S1B

Uwagi na temat fizyki stosowanej

Andrzej Oleś
Wydział Fizyki i Techniki Jądrowej AGH

 

1. Podsumowanie Sesji SIB

    W Sesji zostały  przedstawione trzy oryginalne prace, które stanowią próbkę danych na temat osiągnięć polskiej fizyki stosowanej. Dotyczyły one teksturowania i odkształceń plastycznych tzn. zagadnień bardzo ważnych dla współczesnej metalurgii; omawiane były ciekawe, nowe trendy w zagadnieniu detektorów  promieniowania  elektromagnetycznego; akceptacje przemysłową zyskały zaproponowane zastosowania cienkich warstw.
    Były to przykłady osiągnięć ważnych dla praktyki bądź też wręcz stymulujące produkcje. Zobaczmy jak ten wycinek polskiej fizyki stosowanej plasuje się w ogólnoświatowych osiągnięciach z tej dziedziny. W tym celu sięgnijmy do tematyki prezentowanej w czołowym czasopiśmie z tego zakresu jakim jest J. Appl. Phys. Redakcja tego czasopisma podaje następujący wykaz tematyczny prac tam publikowanych a ważnych dla tzw. hi-tech industries. Oto ten wykaz :
Semiconductors, Superconductivity, Materials, Nanostructures, Electrical and Magnetic Properties of Materials, Surfaces, Interfaces, Thin Films, Crystalline and Amorphous States, Defects and Crystals, Optics and Lasers, Plasma and Gas Discharges, Applied Biophysics.
    Jak widać nawet ten wąski wycinek polskiej fizyki stosowanej dobrze leży w głównym, światowym nurcie. Dodajmy, że przecież we wszystkich wymienionych w J. Appl. Phys. zagadnieniach pracują polscy fizycy.
 

2. Światowa fizyka stosowana

Wręcz zaskakujące są osiągnięcia fizyki na rzecz współczesnych technologii przemysłowych. Aby to unaocznić parę przykładów z zakresu elektroniki. Wybór tej dyscypliny naukowej podyktowany jest faktem, że przecież elektronika stanowi bardzo ważny element naszej współczesnej cywilizacji.

 
 

3. Porównanie możliwości fizyki stosowanej w Polsce i na zachodzie Europy

Działając w Advisory Committee of Applied Physics and Physics in Industry of European Physical Society miałem sposobność rozeznania sytuacji. Zagranicą istnieje znacznie ściślejszy kontakt fizyki z przemysłem. Przyczyn jest wiele. Ale chyba najważniejsze to trudności tkwiące w naszym nadal dość zacofanym i teraz preferującym licencje przemyśle, oraz obserwowane do niedawna lekceważenie przez fizyków omawianego działu fizyki. Tu trzeba powiedzieć, że obserwuje się już pozytywne objawy np. poważni fizycy nie wahają się publikować w Serii Fizyka dla przemysłu wydawanej przez WNT. Również fizyka europejska wymusza przychylne nastawienie do bardziej przyziemnych zagadnień (wymagania grantów brukselskich ).
Ważne jest również nastawienie środowiska technicznego. Dlatego przy każdej sposobności powinniśmy powtarzać Kolegom Inżynierom, podając konkretne przykłady, te oczywista prawdę: Nauka dzisiejszych laboratoriów fizycznych - Technika jutra !