Fizyka II (Elektryczność i magnetyzm)

2020/2021


Wykład środa     9.15 – 12.00 on line

prof. dr hab. Adam Babiński   tel.  55-32-725 babinski@fuw.edu.pl

Pokazy: dr Paweł Trautman, dr Bruno Cury Camargo

Ćwiczenia:

dr hab. Maciej Długosz,
prof. dr hab. Jerzy Kamiński,
mgr Jan Klamka,
mgr Michał Łukawski,
prof. dr hab. Jerzy Łusakowski,
mgr Paulina Michalak,
mgr Michał Ryczkowski,
prof. dr hab. Teresa Rząca-Urban,
prof. dr hab. Wojciech Satuła,
dr hab. Jan Suffczyński,
prof. Krzysztof Turzyński,
prof. dr hab. Waldemar Urban,


   


Podstawowe podręczniki:
Fizyka
    A. K. Wróblewski, J. A. Zakrzewski, Wstęp do fizyki, t. 2 część 1 i część 2
   D. Halliday, R. Resnick, J. Walker, Podstawy fizyki, t. 3 (PWN 2015, 2003, 2005, 2006)

Podręczniki uzupełniające:
    Jan Gaj, Elektryczność i magnetyzm, Wydawnictwa UW, Warszawa 2000
    David J. Griffiths, Podstawy elektrodynamiki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001

    R.P.Feynman, R.B.Leighton, M.Sands, Feynamana wykłady z fizyki, PWN, 2007

 Zbiory zadań:

D. Halliday, R. Resnick, J. Walker, Podstawy fizyki, Zbiór zadań PWN, 2005

A. Hennel, W. Szuszkiewicz, Zadania i problemy z fizyki PWN, 1997

J.Jędrzejewski, W.Kruczek, A.Kujawski, Zbiór zadań z fizyki, PWN ,1976

 


Program wykładu

1.     Elektrostatyka. Prawo Coulomba, prawo Gaussa;

2.     Pole elektryczne w obecności przewodników. E=0 wewnątrz przewodnika, ładunki na powierzchni, pole prostopadłe do powierzchni przewodnika, ostrza;

3.      Praca w polu sił, potencjał, pojemność przewodnika;

4.     Pole elektryczne w obecności dielektryków. Dielektryk w kondensatorze płaskim, wektory E, P, D, pojemność kondensatora wypełnionego dielektrykiem;

5.      Prąd stały. Równanie ciągłości, prawo Ohma, ciepło Joule'a;

6.      Przewodnictwo ciał stałych, łączenie oporów, prawa Kirchhoffa, siła elektromotoryczna;

7.      Zjawiska termoelektryczne, przewodnictwo elektryczne w cieczach, źródła siły elektromotorycznej;

8.      Siły działające na przewodnik w polu magnetycznym. Siła Lorentza, siła Ampera;

9.     Prawo Gaussa, prawo Ampera, silnik prądu stałego, prawo Biota-Savarta;

10.                        Prawo indukcji elektromagnetycznej Faradaya;

10.                        Pole magnetyczne w materii;

11.                         Mikroskopowy opis magnetyzmu;

12.                        Prąd przemienny. Obwody prądu przemiennego, prądnica, transformator;

13.                        Równania Maxwella;

14.                        Fale elektromagnetyczne;

Materiały dydaktyczne dla kierunku ZFBiM

Warunki zaliczenia ćwiczeń i wykładu

I Kolokwium zdalne: 12 kwietnia 2021 (9.00-13.00)
II Kolokwium zdalne: 24 maja 2021 (9.00-13.00)
Egzamin pisemny zdalny: 15 czerwca 2021, (9.00-13.00)
Egzamin ustny zdalny: 28 czerwca - 2 lipca 2021, (9.00-18.00)
Zaliczenie ćwiczeń wymaga zebrania 20 punktów (50%) z obu kolokwiów. Osobom, które zaliczą ćwiczenia zostaną zaproszone na egzamin ustny


Egzamin poprawkowy zdalny: TBA (9.15-13.15)
Egzamin poprawkowy piszą osoby, które nie zaliczyły ćwiczeń.


Pytania egzaminacyjne

Elektrostatyka: Prawo Coulomba, prawo Gaussa;
Pole elektryczne w obecności przewodników;
E=0 wewnątrz przewodnika, ładunki na powierzchni, pole prostopadłe do powierzchni przewodnika, ostrza;
Praca w polu sił, potencjał, pojemność przewodnika;
Pole elektryczne w obecności dielektryków;
Dielektryk w kondensatorze płaskim, wektory E, P, D, pojemność kondensatora wypełnionego dielektrykiem;
Prąd stały;
Równanie ciągłości, prawo Ohma, ciepło Joule'a;
Przewodnictwo ciał stałych, łączenie oporów, prawa Kirchhoffa, siła elektromotoryczna;
Przewodnictwo elektryczne w cieczach, źródła siły elektromotorycznej;
Siły działające na przewodnik w polu magnetycznym;
Siła Lorentza, siła Ampera;
Prawo Gaussa, prawo Ampera, silnik prądu stałego, prawo Biota-Savarta;
Pole magnetyczne w materii, Mikroskopowy opis magnetyzmu;
Prawo indukcji elektromagnetycznej Faradaya; indukcyjność;
Prąd przemienny, obwody prądu przemiennego, prądnica, transformator;
Równania Maxwella;
Fale elektromagnetyczne;