Fizyka II (Elektryczność i magnetyzm ) 

2021/2022


Wykład środa     9.15 – 12.00 Sala 0.03 

prof. dr hab. Adam Babiński   tel.  55-32-725 babinski@fuw.edu.pl

Pokazy: dr hab. Aneta Drabińska i dr Paweł Trautman 

Ćwiczenia:

prof. dr hab. Witold Bardyszewski,
prof. dr hab. Jerzy Kamiński,
mgr Jan Klamka,
prof. dr hab. Jerzy Łusakowski,
prof. dr hab. Teresa Rząca-Urban,
dr hab. Jan Suffczyński,
prof. Krzysztof Turzyński,
prof. dr hab. Waldemar Urban,

Materiały dydaktyczne dla uczestników kursu można znaleźć na platformie https://kampus-student2.ckc.uw.edu.pl
    


Podstawowe podręczniki:
Fizyka
    A. K. Wróblewski, J. A. Zakrzewski, Wstęp do fizyki, t. 2 część 1 i część 2
   D. Halliday, R. Resnick, J. Walker, Podstawy fizyki, t. 3 (PWN 2015, 2003, 2005, 2006)

Podręczniki uzupełniające:
    Jan Gaj, Elektryczność i magnetyzm, Wydawnictwa UW, Warszawa 2000
    David J. Griffiths, Podstawy elektrodynamiki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001

    R.P.Feynman, R.B.Leighton, M.Sands, Feynamana wykłady z fizyki, PWN, 2007 

 Zbiory zadań: 

D. Halliday, R. Resnick, J. Walker, Podstawy fizyki, Zbiór zadań PWN, 2005 

A. Hennel, W. Szuszkiewicz, Zadania i problemy z fizyki PWN, 1997 

J.Jędrzejewski, W.Kruczek, A.Kujawski, Zbiór zadań z fizyki, PWN ,1976

 


Program wykładu

1.     Elektrostatyka. Prawo Coulomba, prawo Gaussa; 

2.     Pole elektryczne w obecności przewodników. E=0 wewnątrz przewodnika, ładunki na powierzchni, pole prostopadłe do powierzchni przewodnika, ostrza; 

3.      Praca w polu sił, potencjał, pojemność przewodnika; 

4.     Pole elektryczne w obecności dielektryków. Dielektryk w kondensatorze płaskim, wektory E, P, D, pojemność kondensatora wypełnionego dielektrykiem; 

5.      Prąd stały. Równanie ciągłości, prawo Ohma, ciepło Joule'a; 

6.      Przewodnictwo ciał stałych, łączenie oporów, prawa Kirchhoffa, siła elektromotoryczna;

7.      Zjawiska termoelektryczne, przewodnictwo elektryczne w cieczach, źródła siły elektromotorycznej;

8.      Siły działające na przewodnik w polu magnetycznym. Siła Lorentza, siła Ampera;

9.     Prawo Gaussa, prawo Ampera, silnik prądu stałego, prawo Biota-Savarta;

10.                        Prawo indukcji elektromagnetycznej Faradaya; 

10.                        Pole magnetyczne w materii; 

11.                         Mikroskopowy opis magnetyzmu; 

12.                        Prąd przemienny. Obwody prądu przemiennego, prądnica, transformator; 

13.                        Równania Maxwella; 

14.                        Fale elektromagnetyczne; 

Warunki zaliczenia ćwiczeń i wykładu

I Kolokwium: 11 kwietnia 2022 (9.00-13.00) 

II Kolokwium: 23 maja 2022 (9.00-13.00) 


Zaliczenie ćwiczeń wymaga: 

  a) obecności na ćwiczeniach (dozwolone 4 nieobecności)

  b) zebrania 20  punktów z obu kolokwiów


Egzamin pisemny piszą wszyscy.


Egzamin pisemny: 27 czerwca 2022, (9.00-13.00) 

Osobom, które zaliczą ćwiczenia zostaną następnie zaproszone na egzamin ustny lub na podstawie dotychczasowych wyników otrzymają propozycję oceny.

Osoby, które nie zaliczą ćwiczeń i zdobędą 50% punktów z egzaminu pisemnego  zostaną zaproszone na egzamin ustny w sesji poprawkowej.

Osoby, które nie zaliczą ćwiczeń i nie zdobędą 50% punktów z egzaminu pisemnego otrzymują ocenę niedostateczną i zostaną zaproszone na egzamin pisemny w sesji poprawkowej.


Egzamin ustny: 30 czerwca - 2 lipca 2022, (9.00-18.00) 


Egzamin poprawkowy: TBA (9.15-13.15) 


Pytania egzaminacyjne 


Elektrostatyka: Prawo Coulomba, prawo Gaussa;

Pole elektryczne w obecności przewodników;

E=0 wewnątrz przewodnika, ładunki na powierzchni, pole prostopadłe do powierzchni przewodnika, ostrza;

Praca w polu sił, potencjał, pojemność przewodnika;

Pole elektryczne w obecności dielektryków;

Dielektryk w kondensatorze płaskim, wektory E, P, D, pojemność kondensatora wypełnionego dielektrykiem;

Prąd stały;

Równanie ciągłości, prawo Ohma, ciepło Joule'a;

Przewodnictwo ciał stałych, łączenie oporów, prawa Kirchhoffa, siła elektromotoryczna;

Przewodnictwo elektryczne w cieczach, źródła siły elektromotorycznej;

Siły działające na przewodnik w polu magnetycznym;

Siła Lorentza, siła Ampera;

Prawo Gaussa, prawo Ampera, silnik prądu stałego, prawo Biota-Savarta;

Pole magnetyczne w materii, Mikroskopowy opis magnetyzmu;

Prawo indukcji elektromagnetycznej Faradaya; indukcyjność;

Prąd przemienny, obwody prądu przemiennego, prądnica, transformator; 

Równania Maxwella;

Fale elektromagnetyczne;