Fizyka II (Elektryczność i magnetyzm)

Fizyka II (dla ZFBM-FM i -NI)

2019/2020


Wykład środa     9.30 – 12.15 on line

prof. dr hab. Adam Babiński   tel.  55-32-725, e-mail: babinski@fuw.edu.pl

Pokazy: dr Paweł Trautman, mgr Michał Stepaniuk

Ćwiczenia

Fizyka dr hab. Maciej Długosz, prof. Jerzy Łusakowski, dr hab. Jan Suffczyński, dr hab. Krzysztof Turzyński, prof. dr hab. Waldemar Urban.

ZFBM- prof. dr hab. Jerzy Kamiński, mgr Tomasz Rogiński, prof. dr hab. Teresa Rząca-Urban. dr hab. Krzysztof Turzyński


   


Podstawowe podręczniki:
Fizyka
    A. K. Wróblewski, J. A. Zakrzewski, Wstęp do fizyki, t. 2 część 1 i część 2
Zastosowania
   D. Halliday, R. Resnick, J. Walker, Podstawy fizyki, t. 3 (PWN 2015, 2003, 2005, 2006)

Podręczniki uzupełniające:
    Jan Gaj, Elektryczność i magnetyzm, Wydawnictwa UW, Warszawa 2000
    David J. Griffiths, Podstawy elektrodynamiki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001

    R.P.Feynman, R.B.Leighton, M.Sands, Feynamana wykłady z fizyki, PWN, 2007

 Zbiory zadań:

D. Halliday, R. Resnick, J. Walker, Podstawy fizyki, Zbiór zadań PWN, 2005

A. Hennel, W. Szuszkiewicz, Zadania i problemy z fizyki PWN, 1997

J.Jędrzejewski, W.Kruczek, A.Kujawski, Zbiór zadań z fizyki, PWN ,1976

 


Program wykładu

1.     Elektrostatyka. Prawo Coulomba, prawo Gaussa;

2.     Pole elektryczne w obecności przewodników. E=0 wewnątrz przewodnika, ładunki na powierzchni, pole prostopadłe do powierzchni przewodnika, ostrza;

3.      Praca w polu sił, potencjał, pojemność przewodnika;

4.     Pole elektryczne w obecności dielektryków. Dielektryk w kondensatorze płaskim, wektory E, P, D, pojemność kondensatora wypełnionego dielektrykiem;

5.      Prąd stały. Równanie ciągłości, prawo Ohma, ciepło Joule'a;

6.      Przewodnictwo ciał stałych, łączenie oporów, prawa Kirchhoffa, siła elektromotoryczna;

7.      Zjawiska termoelektryczne, przewodnictwo elektryczne w cieczach, źródła siły elektromotorycznej;

8.      Siły działające na przewodnik w polu magnetycznym. Siła Lorentza, siła Ampera;

9.     Prawo Gaussa, prawo Ampera, silnik prądu stałego, prawo Biota-Savarta;

10.                        Prawo indukcji elektromagnetycznej Faradaya;

10.                        Pole magnetyczne w materii;

11.                         Mikroskopowy opis magnetyzmu;

12.                        Prąd przemienny. Obwody prądu przemiennego, prądnica, transformator;

13.                        Równania Maxwella;

14.                        Fale elektromagnetyczne;

Materiały dydaktyczne dla kierunku ZFBiM

Warunki zaliczenia ćwiczeń i wykładu

Kolokwium zdalne: 20 maja 2020 (9.30-13.30)

Kolokwium 1

Kolokwium zdalne: 10 czerwca 2020 (9.30-13.30)

Kolokwium 2

Egzamin ustny zdalny: 22-27 czerwca 2020, (9.00-18.00 ) on-line


Zaliczenie ćwiczeń wymaga zebrania 20 punktów (50%) z obu kolokwiów. Osobom, które zaliczą ćwiczenia zostaną zaproszone na egzamin ustny


Pytania egzaminacyjne Fizyka

Elektrostatyka: Prawo Coulomba, prawo Gaussa;
Pole elektryczne w obecności przewodników;
E=0 wewnątrz przewodnika, ładunki na powierzchni, pole prostopadłe do powierzchni przewodnika, ostrza;
Praca w polu sił, potencjał, pojemność przewodnika;
Pole elektryczne w obecności dielektryków;
Dielektryk w kondensatorze płaskim, wektory E, P, D, pojemność kondensatora wypełnionego dielektrykiem;
Prąd stały;
Równanie ciągłości, prawo Ohma, ciepło Joule'a;
Przewodnictwo ciał stałych, łączenie oporów, prawa Kirchhoffa, siła elektromotoryczna;
Przewodnictwo elektryczne w cieczach, źródła siły elektromotorycznej;
Siły działające na przewodnik w polu magnetycznym;
Siła Lorentza, siła Ampera;
Prawo Gaussa, prawo Ampera, silnik prądu stałego, prawo Biota-Savarta;
Pole magnetyczne w materii, Mikroskopowy opis magnetyzmu;
Prawo indukcji elektromagnetycznej Faradaya; indukcyjność;
Prąd przemienny, obwody prądu przemiennego, prądnica, transformator;
Równania Maxwella;
Fale elektromagnetyczne;

Pytania egzaminacyjne Zastosowania Fizyki

Ładunki elektryczne źródłem pola elektrycznego, Prawo Coulomba, prawo Gaussa;
Praca w polu sił, potencjał, pojemność przewodnika;
Pole elektryczne w obecności dielektryków;
Prąd stały. Równanie ciągłości, prawo Ohma, ciepło Joule'a;
Łączenie oporów, prawa Kirchhoffa, siła elektromotoryczna;
Siły działające na przewodnik w polu magnetycznym: siła Lorentza, siła Ampera.
Prawo Gaussa, prawo Ampera, prawo Biota-Savarta;
Prawo indukcji elektromagnetycznej Faradaya; indukcyjność;
Mikroskopowy opis magnetyzmu
Równania Maxwella;
Fale elektromagnetyczne;


Wykłady


Wykład 1

Wykład 1 - Komora mgłowa - rozpad alfa

Wykład 2

Wykład 3

Wykład 4

Wykład 5

Wykład 6

Wykład 7

Wykład 8

Wykład 9

Wykład 9 - Monety w polu magnetycznym

Wykład 10

Wykład 10 - Prądy wirowe 1

Wykład 10 - Prądy wirowe 2

Wykład 11

Wykład 12

Wykład 12 - Dwójłomność 2

Wykład 13

Wykład 14

Ćwiczenia wykładowe


Wstęp matematyczny

Ćwiczenia wykładowe 1

Ćwiczenia wykładowe 2

Ćwiczenia wykładowe 3

Ćwiczenia wykładowe 3 wersja wideo

Ćwiczenia wykładowe 4

Ćwiczenia wykładowe 4 wersja wideo

Ćwiczenia wykładowe 5

Ćwiczenia wykładowe 5 wersja wideo

Ćwiczenia wykładowe 6

Ćwiczenia wykładowe 6 wersja wideo

Ćwiczenia wykładowe 7 wersja wideo

Ćwiczenia wykładowe 8 wersja wideo

Ćwiczenia wykładowe 9 wersja wideo

Ćwiczenia wykładowe 10 wersja wideo

Ćwiczenia wykładowe 11 wersja wideo

Ćwiczenia wykładowe 12 wersja wideo

Ćwiczenia wykładowe 13 wersja wideo

Ćwiczenia


Ćwiczenia 1

Ćwiczenia 2

Ćwiczenia 3

Zadania domowe 3

Ćwiczenia 4

Zadania domowe 4

Ćwiczenia 5

Zadania domowe 5

Ćwiczenia 6

Zadania domowe 6

Ćwiczenia 7

Zadania domowe 7

Ćwiczenia 8

Zadania domowe 8

Ćwiczenia 9

Zadania domowe 9

Ćwiczenia 10

Zadania domowe 10

Ćwiczenia 11

Zadania domowe 11

Ćwiczenia 12

Zadania domowe 12

Ćwiczenia 13