Analiza Matematyczna
Ćwiczenia

J. de Lucas

Zadanie 1.  Obliczyć granice następujących funkcji

a) lim (x,y)→ (0,0) -22x2y2---2     b)  lim (x,y)→ (0,0) -32x2y32-2
         xy +(x+y) -2--           (xx+2yy )
c) lim (x,y)→ (0,0)(1 + x4y4) x2y2   d ) lim (x,y)→ (0,0) 2x3--y3-
e) lim     x2+y2-       f ) lim     -x4y--
    (x,y)→ (0,0) xsi4+ny(x42)cos(y2)         (x,y)→ (0,0) 2xs6+iny(3xy)(x-y)
g) lim (x,y)→ (0,0) ---x2+y4----    h ) lim (x,y)→ (0,0) x√3--y3+xy2-√yx2------
         sin(x2)cos(y2)-             3-x2+y2- 3-x2+y2+xy
i)  lim (x,y)→ (0,0)  x2+y4      j)  lim (x,y)→ (0,0)   (x2+y2)1∕3
k) lim (x,y)→ (0,0) x2--y36       l)  lim (x,y)→ (3,2) -12x-4x22-24xy+8x22y+15xy-25x2y22-32xy3+3x2y32-3-
         x+y (x+y)             9x0xy--y302x -93xy+31x y+30xy- 10x y -3xy+x y
m ) lim (x,y)→ (π,π)xsin  4      n ) lim (x,y)→ (0,0) x2+y2

Zadanie 2.  Zbadać ciągłość następujęcych funkcji

       (
       { exyx-1, dla x ⁄= 0,
a) f(x, y) = (
        y,   dla x = 0,
b) f(x, y) = xco2s+(xyy2+)1-,
       ({ 2  2 [  (--1--)   (--1--)]
c) f(x, y) = (x + y ) cos x2+y2 + sin x2+y2  , dla (x,y) ⁄= 0,
       (0,                  dla (x,y) = 0
       ({ sin(xy)-
d) f(x, y) =  xy , dla xy ⁄= 0,
       (1,    dla xy = 0,
       ({ log(1+|xy|)-
e) f(x, y) =   |xy|   dla xy ⁄= 0,
       (1,     dla xy = 0,

Zadanie 3.  Obliczyć pochodne cząstkowe rzędu pierwszego następujących funkcji

a) f (x, y,z) = xy3z2 - y sin x,
        √ --  x
b) f (x, y) = x y - e log y,       x  -x       x  -x
c) f (x, y) = c(hx - shx,  (gdzie)chx = (e + e )∕2,i shx = (e - e )∕2,
       {(x2 + y2) cos -21-2  dla (x,y ) ⁄= 0
d) f (x, y) = (       x +y         ,
        0           dla (x,y ) = 0
e) f (x, y,z) = xyz,

Zadanie 4.  Czy funkcja f : 2 różniczkowalna w punkcie (x,y) musi być C1 w tym punkcie?

Zadanie 5.  Udowodnij, że funkcja f : 2 różniczkowalna w punkcie (x,y) musi być C0 w tym punkcie.

Zadanie 6.  Obliczyć pochodne kierunkowe funkcji

     (  2
     { x2x+yy2, dla (x,y) ⁄= 0,
f(x, y) = (
      0,   dla (x,y) = 0,
w kierunku wektora v = (a,b) w punkcie (0, 0).

Zadanie 7.  Zbadaj rózniczkowalność funkcji f(x,y) = |xy| sin(xy).

Zadanie 8. Zbadaj rózniczkowalność funkcji

     (       (   )
     { (x2 + y2)cos x2+1y2- , dla (x, y) ⁄= 0,
f(x,y) = (
      0,           dla (x, y) = 0.

Zadanie 9. Sprawdź, że funkcja

   n∑-1(  )
fn =    n  xkyn- k
   k=2  k
spełnia, że
 ∂fn   ∂fn
x---- + y---- = nfn
 ∂x   ∂y
dla każdego n .

Zadanie 10.Sprawdzić, że funkcja f(x2 + y2 + z2) spełnia, że

 ∂f   ∂f   ∂f   ∂f   ∂f   ∂f
x ---- y ---= x--- - z--- = z--- - y ---= 0.
 ∂y   ∂x   ∂z   ∂x   ∂y   ∂z

Zadanie 11. Zbadaj rózniczkowalność funkcji

     (       (   )
     { (x2 + y2)cos --1-- , dla (x, y) ⁄= 0,
f(x,y) =         x2+y2
     ( 0,           dla (x, y) = 0.

Zadanie 12. Dana funkcja f(x,y) = |xy|, czy spełnia się, że

          ∂f      ∂f
[D (hx,hy)f ](x,y ) = ---(x, y)hx + ---(x,y)hy.
          ∂x      ∂y

Zadanie 13. Dana funkcja f C2(), napisać wyraż enia

           2   2   2
∂f- ∂f-  ∂f-   ∂-f-  ∂-f- ∂--f
∂x + ∂y + ∂z ,   ∂x2 + ∂y2 + ∂z2,
w wspórzędnach walcowych {r,ϕ,z}, gdzie
x = rcos(ϕ ),  y = r sin(ϕ ),  z = z,
w wspólrzędnach sferycznych {r,ϕ,θ} gdzie
x = r cos(ϕ)sin(θ),  y = r sin (ϕ )sin(θ), z = rcos(θ)
w wspólrzędnach elyptycznych {r,ϕ,θ} gdzie
x = arcos(ϕ )sin (θ),   y = brsin(ϕ) sin(θ), z = crcos(θ)
i a,b,c > 0.

Zadanie 14.Obliczyć

 2     2
∂--f-,   ∂--f--
∂x∂y    ∂y∂x
dla funkcji
     (
     { xyx2-y2, dla (x,y) ⁄= 0,
f (x,y) =   x2+y2         .
     ( 0,    dla (x,y) = 0.

Zadanie 15.Czy istnieje funkcja f C2(2) taka, że ∂f∕∂x = 2x5 - 6 i ∂f∕∂y = 2y + 5?

Zadanie 16.P. Prawo stanu gazu doskonałego dla dowolnej ilości gazu przyjmuje postać: PV = nRT, gdzie P to ciśnienie gazu, V to objętość gazu, n to ilość moli, T to temperatura i R to stała gazowa. Wykaż, że

( ∂P )   (∂V )   ( ∂T )
 ----    ----    ----   = - 1.
 ∂V  T=cte ∂T P =cte ∂P  V=cte

Zadanie 17. Znaleźć i zbadać punkty krytyczne funkcji

f (x, y) = cosx + cos y - cos(x + y ).

Zadanie 18. Znaleźć i zbadać punkty krytyczne funkcji

f(x, y) = e-x2-y2.

Zadanie 19. Znaleźć największy i najmniejsze wartości funkcji

     (
     {sin(x2 + y2)∕(x2 + y2), dla (x,y) ⁄= 0,
f(x,y ) = (0,           dla (x,y) = 0,
na zbiorze K = {(x,y)√x2-+--y2- π∕2}.

Dla tych, którzy nudzą się i chcą coś więcej...

Zadanie 20. Dana funkcja f : n typu C1 taka, że f(λx 1,,λxn) = λnf(x 1,,xn) dla λ , udowodnij, że

∑n  ∂f
  xi---- = nf.
i=1 ∂xi

Zadanie 21. Zbadać punkty krytyczne ciągłej funkcji f : n taka, że f(λx 1,,λxn) = |λ|f(x1,,xn).

Zadanie 22. Zbadać punkty krytyczne ciągłej funkcji f : 2 taka, że f(r cos θ,r sin θ) = f(r cos θ,r sin θ) dla wszystkich r,θ,θ′∈ i ∂f∕∂r > 0.

Zadanie 23. Znaleźć i zbadać punkty krytyczne funkcji

      4  4
f(x, y) = x + y .
Cwiczenia i rozwiazania