Teoria jądra atomowego

 

W semestrze zimowym 1999/2000 będę prowadził wykład specjalistyczny mający na celu zapoznanie słuchacza z nowoczesnymi metodami opisu teoretycznego układów wielu fermionów, ze szczególnym uwzględnieniem struktury jąder atomowych. Wykład przeznaczony jest dla studentów IV i V roku oraz dla doktorantów.

 

Ramowy program wykładu:

 

Metody drugiej kwantyzacji w zastosowaniu do opisu układów wielo-fermionowych, twierdzenie Wicka, twierdzenie Thoulessa, operatory kwazicząstkowe i transformacja Bogolubowa. Metody perturbacyjne, równania Dysona, diagramy Goldstone'a i Feynmana. Macierze gęstości i korelacje par. Samozgodne metody pola średniego, przybliżenie Hartree’ego-Focka i Hartree’ego-Focka-Bogolubowa, spontaniczne łamanie symetrii i potencjały samozgodne. Deformacje jądrowe, efekt Jahna-Tellera, metody przywracania złamanych symetrii. Metody opisu korelacji jądrowych: metoda faz przypadkowych, metoda współrzędnej generującej, metody zależne od czasu, przybliżenie adiabatyczne. Ściśle rozwiązywalne modele algebraiczne.

 

W semestrze letnim wykład ten będzie kontynuowany przez Dr Wojciecha Satułę, który przedstawi badania prowadzone obecnie w dziedzinie teorii struktury jądra atomowego. Istnieje możliwość zaliczania jednej z części wykładu jako wykładu monograficznego.

Serdecznie zapraszam

Jacek Dobaczewski