Teoria pól efektywnych

 

W semestrze letnim 2001/2002 będę prowadził wykład monograficzny mający na celu wprowadzenie słuchacza w zagadnienia teorii pól efektywnych. Metody te znajdują obecnie zastosowanie w najrozmaitszych dziedzinach fizyki. Pozwalają opisywać układy fizyczne, gdy niemożliwe jest uzyskanie rozwiązań dokładnych. Polegają na wyodrębnieniu najistotniejszych cech układu i zaniedbaniu elementów nieważnych. Opis taki posługuje się językiem kwantowej teorii pola i teorii układów wielu ciał. Wykład przeznaczony jest dla studentów IV i V roku oraz dla doktorantów.

 

Szkicowy program wykładu:

 

Wstęp i pojęcia podstawowe. Organizacja teorii pól kwantowych w hierarchie skal. Elektrodynamika kwantowa i model standardowy jako teorie pól efektywnych. Symetria chiralna i chiralna teoria zaburzeń. Układy nukleonów. Efektywne pola w skali poniżej masy pionu. Przekroje czynne na rozpraszania nukleonów. Metody funkcjonału gęstości w kwantowej hydrodynamice. Rozwinięcia w potęgach pól. Obliczenia dla materii jądrowej. Jądrowy problem wielu ciał.  Redukcja zagadnienia oddziaływań efektywnych do problemu perturbacyjnego. Zastosowania metod teorii grupy renormalizacji.

Pole tekstowe: Pierwszy wykład odbędzie się w środę,
20 lutego 2002 w godzinach 15:15-17:00 w sali IPJ na Hożej.

 

 

 

 

 

Serdecznie zapraszam

Jacek Dobaczewski