do góry         o książce


3.3 Zera i jedynki

Dlaczego akurat zera i jedynki? Otóż komputery ,,rozumują'' w najprostszych z możliwych kategorii: Czyli ogólnie jest/nie ma, albo 1/0. Z jedynek i zer możemy złożyć dowolną liczbę, choćby dodając jedynki i pomijając zera. Można to zrobić znacznie efektywniej -- kod dwójkowy za pomocą ośmiu zer-lub-jedynek (bitów) pozwala zapisać liczbę całkowitą od 0 do 255. Działa to podobnie jak kod dziesiątkowy, w którym zapisujemy liczby na co dzień (szczegóły znajdują się w Dodatku D).

Jednak nawet do pisania programów, nie mówiąc już o listach, używamy liter. Skoro mamy już liczby, to pozostaje...


do góry o książce
Dalej: 3.4 Ponumerować litery (ASCII) Do góry: 3. Maszyny cyfrowe Wstecz: 3.2 Program komputerowy