do góry         o książce


4.2.1 Ścieżka dostępu (path)

Jeśli w folderze dokumenty utworzymy folder korespondencja, a w nim foldery przychodząca i wychodząca, to listy wysyłane będziemy umieszczać w folderze dokumenty/korespondencja/wychodząca.

Jeśli umieścimy w nim list oferta.txt, to jego pełną lokalizację opiszemy jako /dokumenty/korespondencja/wychodząca/oferta.txt.

Zapis taki określa się mianem ścieżki (path) -- faktycznie, aby dojść do pliku, należy najpierw ,,wejść'' do folderu dokumenty...$\,$ a w końcu w folderze wychodząca znaleźć plik oferta.txt. Jest to przyjęty w Internecie (rozdział 5.1) standard, wywodzący się z Unixa. W wywodzącym się z MS DOS systemie MS Windows różnica polega na użyciu ,,\'' zamiast ,, /'' i dodaniu przed ścieżką litery oznaczającej nazwę dysku (np. c:): c:\dokumenty\korespondencja\wychodząca\oferta.txt.


do góry o książce
Dalej: 4.3 System operacyjny Do góry: 4.2 Jak to uporządkować, czyli Wstecz: 4.2 Jak to uporządkować, czyli