do góry         o książce


5.3.1 HTML -- język WWW

Wszystkie5.5strony WWW napisane są w HTML. Hypertext Markup Language jest językiem opisu strony. Od języków programowania (rozdział 3.2) różni się m.in. tym, że nie trzeba go kompilować. Dzięki temu możemy obejrzeć kod źródłowy każdej strony, którą widzimy w przeglądarce.

Rysunek: Tekst źródłowy (w HTML) krótkiej strony WWW, powyżej jej widok po wczytaniu do przeglądarki. W nagłówku (pomiędzy <HEAD> i </HEAD>) widoczne oznaczenie strony kodowej (rozdział 3.4) i słowa kluczowe (rozdział 5.4)

\includegraphics [width=10cm]{figures/ex_html.eps}


<HTML>
<HEAD>
   <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-2">
   <meta name="keywords" content="słowa kluczowe ...">
   <TITLE>Przykładowa prosta strona w HTML</TITLE>
</HEAD>
<H1>Nagłówek</H1>
Jakiś tekst
<P>
Odnośnik do <A HREF="http://info.icm.edu.pl">Wyszukiwarki Infosek</A>
w Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania.
</HTML>

Nie znaczy to na szczęście, że do stworzenia własnej strony WWW potrzebna nam będzie znajomość wszystkich reguł języka HTML. Ogromna liczba różnych programów umożliwia nam łatwe, intuicyjne, interaktywne itd. tworzenie stron WWW. Nawet współczesne edytory tekstów mają zwykle możliwość zapisu dokumentu w formacie HTML, czyli nadającym się do umieszczenia w Światowej Pajęczynie.

Tak więc HTML, mimo względnej prostoty i oparcia w 100% na ASCII, stał się językiem porozumiewania się programów komputerowych: jedne programy pomagają nam pisać strony w HTML, a inne (przeglądarki) służą do ich wyświetlania.


do góry o książce
Dalej: 5.4 Gdzie się podział spis Do góry: 5.3 Ogólnoświatowa Pajęczyna (WWW) Wstecz: 5.3 Ogólnoświatowa Pajęczyna (WWW)