Prof. dr hab. Piotr Jerzy Durka, Universytet Warszawski, Wydział Fizyki, Zakład Fizyki Biomedycznej, prezes BrainTech Sp. z o.o., email: email