Materiały do wykładu Fizyka 1 (mechanika)

1100-1AF14

Rok akademicki 2021 - 2022

Zasady zaliczania Zagadnienia na test otwarty i egzamin ustny

Program wykładu:

 1. Przedmiot i metodologia fizyki: pomiary fizyczne, układ jednostek, błędy pomiarowe, modele w fizyce.
 2. Opis ruchu w przestrzeni: układy odniesienia, różne rodzaje ruchu, względność ruchu, transformacja Galileusza, efekt Dopplera.
 3. Prawa dynamiki: bezwładność, układ inercjalny, siły i oddziaływania, zasady dynamiki Newtona.
 4. Rozwiązywanie równań ruchu: oscylator harmoniczny, wahadło, dynamika ruchu po okręgu, ruch w jednorodnym polu elektrycznym i magnetycznym. Prawa ruchu w układzie nieinercjalnym.
 5. Zasada zachowania pędu, zasada zachowania momentu pędu, ruch ciał o zmiennej masie.
 6. Zasada zachowania energii: energia kinetyczna, siły zachowawcze, energia potencjalna, zderzenia elastyczne.
 7. Prawo powszechnego ciążenia, prawa Kepplera.
 8. Elementy statyki i dynamiki płynów.
 9. Bryła sztywna: statyka, opis ruchu, prawa ruchu, moment bezwładności, energia ruchu obrotowego.
 10. Prędkość światła, postulaty Einsteina, czasoprzestrzeń i transformacja Lorentza.
 11. Dylatacja czasu i skrócenie Lorentza, względność równoczesności i przyczynowość, paradoks bliźniąt.
 12. Relatywistyczna definicja pędu i energii, zasada zachowania energii.
 13. Foton jako cząstka, efekt Comptona, relatywistyczny efekt Dopplera.
 14. Masa niezmiennicza i układ środka masy, cząstki elementarne, zderzenia relatywistycznych cząstek.
Wykłady Ćwiczenia Ćwiczenia wykładowe Zadania domowe

Wykład 1

Wykład 2

Wykład 3

Wykład 4

Wykład 5

Wykład 6

Wykład 7

Wykład 8

Wykład 9

Wykład 10

Wykład 11

Wykład 12

Wykład 13

Seria 1 (4-8.10.21)

Seria 2 (11-15.10.21)

Seria 3 (18-22.10.21)

Seria 4 (25-29.10.21)

Seria 5 (1-5.11.21)

Seria 6 (8-12.11.21)

Seria 7 (15-19.11.21)

Seria 8 (22-26.11.21)

Seria 9 (29.11-03.12.21)

Seria 10 (6-10.12.21)

Seria 11 (13-17.12.21)

Seria 12 (20-24.12.21)

Seria 13 (10-14.01.22)

Seria 14 (17-21.01.22)

Seria 15 (24-28.01.22)

Nr 1 - Różniczkowanie

Nr 2 - Całkowanie

Nr 3 - Równania różniczkowe

Nr 4 - Dynamika (przykłady)

Nr 5 - Siły pozorne bezwładności

Nr 6 - Środek masy

Nr 7 - Energia potencjalna. Moment bezwładności

Nr 8 - Ruch obrotowy

Nr 9 - Elipsa

Nr 10 - Układy planetarne

Nr 11 - Transformacja Lorentza

Nr 12 - Powrót z gwiazd

Nr 13 - Diagramy czasoprzestrzenne

Seria 1

Seria 2

Seria 3

Seria 4

Seria 5

Seria 6

Przydatne linki: