Wybrane aspekty nanotechnologii (1100-4INZ16)

Wykład i ćwiczenia poświęcone będą najważniejszym kierunkom badań w nanotechnologii, dotyczącym m.in. chemicznej syntezie nanostruktur, heterostrukturom, nośnikom prądu w zewnętrznych polach magnetycznych i elektrycznych.

Niektóre zagadnienia, które będą omówione w trakcie wykładu:

  1. Pasma w półprzewodnikach.
  2. Heterostruktury półprzewodnikowe – studnie kwantowe.
  3. Potencjał harmoniczny. Kropki kwantowe.
  4. Transport, tunelowanie, blokada kulombowska.
  5. Obsadzenia stanów, gęstości stanów, poziom Fermiego.
  6. Heterostruktury domieszkowane na tym p i n. Złącza półprzewodnik-metal. Efekt fotoeletryczny.
  7. Heterostruktury w polach zewnętrznych E i B. Tensor przewodnictwa.
  8. Efekt Halla, kwantowy efekt Halla, ułamkowy efekt Halla.

Literatura: John Davies "The Physics of low-dimensional semiconductors"